Технічне завдання

Збереження культурної спадщини та підтримка розвитку культури

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(затверджена наказом Мінрегіонбуд України від 24 квітня 2015 р. № 80)

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Запровадження нової моделі соціокультурного розвитку  - «ТРАНСФОРМЕРА» за для відродження культури й духовності  членів Жовтневої сільської об’єднаної територіальної громади

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку: Забезпечення  належного функціонування сільських закладів  культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст.

Статегія розвитку Дніпропетровcької області: 4.2.3. Збереження культурної спадщини та підтримка розвитку культури

3. Мета та завдання проекту

 

Запровадити нові підходи в напрямку соціокультурного розвитку, збереження духовності  громади, модернізації форм і змісту культурного дозвілля шляхом трансформування- закладів культури, освіти та дошкільного в центр культурного розвитку громадян  на території  Жовтневої громади Софіївського району з бюджетом, що складає 704,0 тис.грн, терміном реалізації не більше 9 місяців.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Жовтнева сільська ОТГ Софіївського району Дніпропетровської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

3100

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

У  Жовтневій сільській ОТГ має місто протиріччя між необхідністю забезпечення процесів всебічного культурного та духовного розвитку громади  на території громади та відсутністю відповідної ресурсної бази.

Причини: відсутність сільського клубу з сучасною матеріально-технічною базою, на 18 населених пунктів  Жовтневої ОТГ припадає тільки чотири клубних заклади, один з яких, в с.Жовтневе знаходиться в непристосованій будівлі; обмежене фінансування з місцевого бюджету. Для побудови нового сучасного закладу культури, який би відповідав усім вимогам  коштів практично не має. При цьому ціни на комунальні послуги й енергоносії зростають катастрофічно. Та головною проблемою в галузі культури  є відсутність інновацій, які спрямовані на задоволення попиту громади у соціокультурних послугах.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

-Впроваджено інноваційну ідею у практику місцевого самоврядування.

-3100 членів Жовтневої громади стануть власниками результатів проекту;

- Покращено матеріально-технічну базу (забезпечено сценою та сценічним обладнанням  заклад культури Жовтневої громади для проведення культурних заходів та благодійних акцій).

-Збільшено кількість проведення культурно-масових заходів та відвідувачів вдвічі.

-Створено належні умови для  розвитку творчих здібностей дітей й молоді та проведення шкільних заходів та заходів Жовтневої громади (Забезпечено зайнятісьть 200 дітей у позаурочний час);

-Доступність в отриманні послуг верствам населення, що віддалені  від осередку соціально-культурного центру.

-Підвищено рівень культури та духовності Жовтневої громади.

-Підвищено ступінь довіри жителів громади до органів влади та посилено співпрацю з громадськістю.

8. Основні заходи проекту

 

1.Створення  робочої групи з підготовки проекту та  прийняття рішення про співфінасування проекту.

2.Проведення конкурсу  з відбору потенційних постачальників  для придбання матеріально-технічного обладнання та мультимедійних засобів .

3. Закупівля спеціального багатофункціонального обладнання.

4.Упровадження  нових методів роботи,  які сприятимуть активному та культурному  способу життя та підтримки вразливих верств населення.

5.Проведення акцій з метою збирання пожертв для вражених фінансовою кризою громадян за допомогою творчості й аматорського мистецтва.

6.Проведення інформаційної кампанії.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016 року — вересень2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

728,0

 

 

728,0

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, обласний бюджет, сільський бюджет,  бізнес, громада

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

обласна рада —партнерство, районна рада —партнерство ; виконком Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області- реалізація, фінасування;  Жовтнева сільська благодійна організація “Агенція розвитку громад та оновлення Жовтневої сільської ради” Софіївського району Дніпропетровської області — партнерство, фінансування, редакція газети “Вісті Софіївщини” - інформаційне забезпечення.

13. Інша інформація щодо проекту

(за потреби)

«ТРАНСФОРМЕР» є новим брендом Жовтневої громади