Технічне завдання

Підвищення якості надання первинної медичної допомоги

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

(затверджена наказом Мінрегіонбуд України від 24 квітня 2015 р. № 80)

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Підвищення якості надання медичних послуг у Жовтневій сільській ОТГ Софіївського району Дніпропетровської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Підвищення якості надання первинної медичної допомоги.

2.3.3. Покращення соціальної інфраструктури села

3. Мета та завдання проекту

 

Провести капітальний ремонт та облаштувати приміщення Жовтне-вої амбулаторії загальної практики сімейної медицини з бюджетом, що не перевищує 5 800,00 тис.грн., терміном реалізації не більше 10 місяців.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Жовтнева сільська ОТГ Софіївського району Дніпропетровської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

3100

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Приміщення Жовтневої амбула-торії загальної практики сімейної медицини збудоване в 1973 році, по-точний ремонт проводився у 2005 році. Капітальний ремонт не проводився. Вкрай необхідний ре-монт мережі водопостачання та каналізації. Проект передбачає  повний капітальний ремонт при-міщення, мережі водопостачання та водовідведення, оснащення амбулаторії новим обладнанням та меблями.

 

 

 

Впроваджено інноваційну ідею у практику місцевого самовряду-вання. До цього часу на території даної громади не було впроваджено інноваційних проектів; покращено матеріально-побутові умови відві-дувачів та працівників амбулаторії; покращено емоційний стан мешкан-ців громади від отриманих резуль-татів; підвищено ступінь довіри жителів громади до органів місце-вого самоврядування; забезпечено координацію зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спрямованих на покращення надан-ня медичної допомоги мешканцям громади; залучено членів місцевої громади до вирішення актуальної проблеми; посилено співпрацю мі-сцевого самоврядування із суб’єктами підприємницької ді-яльності та громадськими органі-заціями; покращено матеріально-технічну базу  медичного закладу; 3100 мешканців Жовтневої тери-торіальної громади отримають кваліфіковану медичну допомогу; 3100 представників громади стануть власниками результатів проекту.

8. Основні заходи проекту

 

Проведення капітального ремонту приміщення Жовтневої амбулаторії загальної практики сімейної медицини (заміна вікон та дверей, заміна покрівлі;

підключення  амбулаторії  до централізованого водопостачання, ремонт каналізаційної мережі); облаштування прилеглої території; оснащення  Жовтневої амбулаторії загальної практики сімейної медицини меблями, сучасною апаратурою, інструментарієм та транспортом

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Березень 2016 року — грудень 2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

5800,00

 

 

5800,00

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, сільський бюджет,  бізнес, громада

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Обласна рада — співфінансування, районна рада — співфінансування, Жовтнева сільська рада — організаційне забезпечення, співфінансування; КЗОЗ “Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги” - проведення заходів щодо реалізації проекту,  Жовтнева амбулаторія загальної практики сімейної медицини  - проведення заходів щодо реалізації проекту, Жовтнева сільська благодійна організація “Агенція розвитку громад та оновлення Жовтневої сільської ради” Софіївського району Дніпропетровської області — співфінасування, Софіївська районна благодійна організація «Агенція розвитку громад та оновлення Софіївщини» у Дніпропетровській області –партнерство, редакція газети “Вісті Софіївщини” - інформаційне забезпечення.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)