Технічне завдання

2.2.1. Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водопостачання

Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

 

Назва проекту

«Будівництво водоводу (с.Новоолексіївка) Новоолексіївської сільської ради (с.Євдокіївка, с. Мар’ївка, с.Павлівка, с. Леніно, с. Калашники) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетровської області»

Завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

     Стратегічна ціль ІІ «Підвищення якості життя населення»;

     Операційна ціль 2.2. «Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг»;

    Завдання  2.2.1. «Поліпшення технічного стану та підвищення енергоефективності системи водопостачання»;

     Заходи : будівництво водоводу  с. Калашники – с. Новоолексіївка;будівництво водоводу с. Явдохівка, с. Мар’ївка, с. Павлівка, с. Леніно;

Ціль, що буде досягнута внаслідок реалізації проекту та стислий опис проблеми, яка вирішується

Забезпечення централізованим водопостачанням жителів Жовтневої об’єднаної територіальної громади, створення безпечних та комфортних умов проживання.

Проблема полягає у відсутності централізованого забезпечення  питною водою жителів 6 віддалених сіл. Незадовільні умови проживання спричиняють відтік молоді з сільської місцевості. Села занепадають. Екологічний стан поверхневих та підземних джерел питного водопостачання незадовільний. Існує потенційна   загроза ускладнення санітарно-епідемічної ситуації в населених пунктах Жовтневої ОТГ.

Ключові заходи проекту для досягнення цілі

  1. Будівництво підвідного водогону  до с. Євдокіївка – 2 км;
  2. Будівництво водогону до с.Павлівка – 1 км;
  3. Будівництво водогону до с. Мар’ївка – 3,5 км ;
  4. Будівництво підвідного водогону до с. Леніно – 2,5 км;
  5. Будівництво підвідного водогону до с. Калашники- 1 км;

6.    Будівництво підвідного водогону до с. Новоолексіївка – 3 км

Кількість населення, на яке поширюється проект

Отримувачем вигод від реалізації інвестиційного проекту будуть жителі 6  сіл Жовтневої ОТГв кількості 762 чол.

Показники успішності проекту

Забезпечено централізованим водопостачанням жителів 6 сіл ;

створено безпечні і комфортні  умови проживання  сільських мешканців;

створено умови для відродження та розвитку населених пунктів сільської місцевості.

Період здійснення:

з червня 2016 року - до листопада 2015 року:

Вартість проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

11456,9

 

 

11456,9

Джерела та частки фінансування, тис. грн.

Фонд  регіонального розвитку, державний бюджет – 10415,4  ;

місцевий бюджет – 80,0;

бізнес – 961,5

Ключові учасники  реалізації проекту

Жовтнева ОТГ;

ТОВ «Агротрейд»;

ТОВ «Євромоноліт»;

ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Слов’яни»

Інша інформація щодо проекту (за потребою)