Технічне завдання

Впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів як один із ефективних заходів щодо подальшого існування та розвитку Березівської громади в умовах існування сприятливого навколишнього середовища (комунальне підприємство «Шевченківське»

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів як один із ефективних заходів щодо подальшого існування та розвитку Березівської громади в умовах існування сприятливого навколишнього середовища (комунальне підприємство «Шевченківське» Березівської об’єднаної територіальної громади)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

2.3 Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

2.3.7. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом

 

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки:

1. Розвиток економічного потенціалу регіону

1.5 Розвиток територій

1.5.1 Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг

3. Мета та завдання проекту

 

Мета проекту полягає в удосконаленні системи збору твердих побутових відходів безпосередньо з джерел їх виникнення прогресивним методом за допомогою євро контейнерів шляхом зміни свідомості громадськості до навколишнього середовища та покращення екологічного стану громади

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Даний проект матиме вплив на території 21 населеного пункту об’єднаної громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Від реалізації даного проекту отримає  вигоду 5621 особа.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 Відсутність надання послуг зі збору та вивезення побутових відходів до санкціонованого сміттєзвалища  завдає великої шкоди навколишньому середовищу . Саме тому  впровадження схеми роздільного збору ТПВ  на території  Березівської громади сприятиме поліпшенню екологічного стану довкілля,  дозволить повторно використовувати сировину, заощаджувати ресурси та кошти для суспільства

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

В результаті реалізації проекту очікується:

 • зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище;
 • створити умови для очищення населених пунктів  від забруднення побутовими відходами;
 • зменшити  обсяг захоронення побутових відходів;
 • поліпшити якість обслуговування в сфері поводження з побутовими відходами;
 • перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та  рентабельну  галузь господарства;
 • створити додаткові робочі місця.

8. Основні заходи проекту

 

 • проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи та залучення громадськості до реалізації проекту;
 • облаштування майданчиків по роздільному збору ТПВ;
 • придбання спеціалізованого автомобіля – сміттєвоза;
 • придбання та встановлення євроконтейнерів;
 • висвітлення процесу реалізації проекту серед населення через засоби масової інформації та інші джерела.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1260,082

 

 

1260,082

11. Джерела фінансування проекту

Кошти місцевого бюджету – 10 % ( 140,5 тис. гривень),  Кошти Державного фонду регіонального розвитку –  90 % (1119,582 тис. гривень)

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Березівська сільська рада, комунальне підприємство "Шевченківське"

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-