Технічне завдання

Схема планування та розробка генеральних планів населених пунктів Березівської об’єднаної територіальної громади Глухівського району

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Схема планування та розробка генеральних планів населених пунктів Березівської об’єднаної територіальної громади Глухівського району

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

3.1. Децентралізація влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-територіального строю

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки:

3. Розвиток людського капіталу

3.3. Удосконалення систкми регіонального управління

3.3.1 Удосконалення структури управління регіональним розвитком

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проектує створення передумов для подальшого економічного та соціального розвитку Березівської об’єднаної територіальної громади.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Даний проект матиме вплив на території населених пунктів громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Від реалізації даного проекту отримуватиме вигоду 5621 особана  рік, з них:

-        учнів та студентів – 543 особи;

-        працездатних осіб – 2892;

-        пенсіонерів – 1778.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація даного проекту направлена на вирішення наступних проблем:

 • відсутність Схеми планування території Березівської об’єднаної територіальної громади;
 • втрата актуальності наявних генеральних планів населених пунктів;
 • заборона передачі (надання) земельних ділянок із земель комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування відповідно до ч.3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • заборона  зміни цільового  призначення земельної ділянки,  яка  не відповідає  плану  зонування  території  та/або  детальному  плану території відповідно до ч.4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 • Визначення найбільш інвестиційно привабливих зон з метою створення на території громади повноцінного життєвого середовища;
 • забезпечення раціонального використання ресурсів;
 • можливість здійснювати комплексну забудову території;
 • збільшення темпів залучення і освоєння інвестицій;
 • створення прозорого механізму надання земельних ділянок для містобудівних потреб та містобудівного освоєння територій.

8. Основні заходи проекту

 

 • Збір вихідних даних;
 • виготовлення топокартиМ 1:10000  та топопланівМ 1:2000;
 • виконання проекту «Схема планування території Березівської об’єднаної територіальної громади Сумської області»;
 • впровадження моніторингу реалізації проекту;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Береза;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Шевченкове;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Слоут;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Обложки;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Первомайськ;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Горіле;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Іващенкове;
 • розробка, погодження та затвердження генерального плану с. Землянка

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Травень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1258,490

-

-

1258,490

11. Джерела фінансування проекту

 

Кошти місцевого бюджету –  125,849тис.грн.,

Кошти Державного фонду регіонального розвитку –  1132,641 тис.грн

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Березівська об’єднана територіальна громада - розробник

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)