Технічне завдання

Реконструкція будівлі (фасад, внутрішнє опорядження) КЗ сільський будинок культури с. Береза, Глухівського району, Сумської області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція будівлі (фасад, внутрішнє опорядження) КЗ сільський будинок культури

с. Береза, Глухівського району, Сумської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

Стратегічна Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Операційна ціль 2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

Завдання 2.3.5 Соціокультурний розвиток

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період  до 2020 року:

Стратегічна ціль 1 – «Розвиток економічного потенціалу»;

Операційна ціль 1.5 – «Розвиток територій»;

Завдання 1.5.4 - «Розвиток культури та дозвіллєвого обслуговування населення».

3. Мета та завдання проекту

 

Мета: Приведення в належний естетичний вигляд приміщення Березівського сільського будинку культури, на базі якого створено Березівський центр культури і дозвілля, до складу якого ввійдуть існуючі заклади культури, і який стане духовно-естетичним центром розвитку населення об’єднаної громади.

Завдання:

- розвиток соціальної сфери села та об’єднаної громади;

- створення належних умов для естетичного виховання дітей та молоді, духовного збагачення населення, що в  кінцевому підсумку позитивно впливає на підвищення продуктивності праці на виробництві та закріплення кадрів на селі;

- зменшення диференціації рівня життя міських і сільських громад.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Даний проект матиме вплив на території с. Береза

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 На території Березівської сільської ради  проживає 1162 мешканці

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

В селі Береза проживає 1162 мешканці. Будинок культури в селі є єдиним місцем збору місцевого населення, яке здійснює на його базі свої творчі та соціальні ініціативи. Був збудований у 1960 році. Приміщення будинку культури, окрім глядацької зали,  довго не опалювалось, що привело до руйнації побілки і фарбування стін, розтріскування фасаду, і, як наслідок, до погіршення естетичного вигляду будівлі. Не вистачає приміщень з належними умовами для занять гуртків, любительських об’єднань. На даний час проводяться роботи по заміні даху, вікон, відновленню теплопостачання в  інші приміщення. Для забезпечення повноцінного функціонування клубного закладу необхідно здійснити ремонтні роботи з приведення в належний естетичний вигляд всього приміщення закладу. Розроблений кошторис на реконструкцію фасаду будинку культури і внутрішнє опорядження. Однак коштів у місцевому бюджеті на ремонт фасаду та приміщень в середині, приведення його у відповідність до санітарних норм, вимог правил пожежної безпеки, належний естетичний вигляд недостатньо, необхідні додаткові джерела фінансування.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Реалізація проекту покращить умови праці персоналу сільського будинку культури, забезпечить комфортне перебування відвідувачів, створить належні умови для проведення культурно-масових заходів. Покращення естетичного вигляду будівлі позитивно вплине на  перспективу розширення роботи закладу та створення нових творчих колективів і клубних формувань, сприятиме залученню широких мас населення  до участі у формуванні  культурного простору. Все це сприятиме духовно-естетичному розвитку населення села.

8. Основні заходи проекту

 

- проведення зборів громади;

- визначення виконавця робіт, укладення договорів;

- Реконструкція    будівлі   (фасад, внутрішнє опорядження)      КЗ Березівський СБК

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Січень 2016 – вересень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

       
905,917

 

 

905,917

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР  -  808,486 тис. гривень

Сільські бюджети – 97,431 тис. гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)