Технічне завдання

Розвиток надання соціально-побутових послуг на території Березівської об’єднаної територіальної громади

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Розвиток надання соціально-побутових послуг на території Березівської об’єднаної територіальної громади

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

 

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є надання якісних соціально-побутових послуг мешканцям 21 населених пунктів об’єднаної територіальної громади та покращення рівня життя сільського населення

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території населених пунктів об’єднаної громади   та всього Глухівського району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 Покращення якості рівня життя сільського населення.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 Від реалізації проекту очікується отримати наступні результати:

- 5621  житель з 21 села об’єднаної громади отримає доступ до якісних соціально-побутових послуг;

- буде створено ефективну інфраструктуру надання соціально-побутових послуг в межах громади;

- буде відпрацьована ефективна модель надання соціально-побутових послуг на селі для подальшого розповсюдження серед інших громад району

8. Основні заходи проекту

 

      Мобілізація громади через проведення зборів для вирішення питання надання соціально-побутових послуг         Придбання необхідного обладнання, інвентарю та  транспортних засобів для надання соціально-побутових послуг  у сільській місцевості;

     Отримання дозвільної документації

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту,

тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

510,00

-

-

510,00

11. Джерела фінансування проекту

 

Сільські бюджети – 51 тис. гривень,  державний фонд регіонального розвитку – 380 тис. гривень, приватні партнери – 79 тис. гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Березівська  об’єднана територіальна громада, громадяни, приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-