Технічне завдання

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Березівській об'єднаній територіальній громаді (придбання спеціалізованих санітарних автомобілів для надання первинної медичної допомоги для амбулаторій загальної практики медицини сіл Береза та Шевченкове н

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Березівській об'єднаній територіальній громаді (придбання спеціалізованих санітарних автомобілів для надання первинної медичної допомоги для амбулаторій загальної практики медицини сіл Береза та Шевченкове на території Березівської об’єднаної територіальної громади)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

2.3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

2.3.4. Створення умов для формування здорового населення

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки:

1. Розвиток економічного потенціалу регіону

1.5 Розвиток територій

1.5.2 Розвиток охорони здоров'я

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є надання якісної медичної допомоги мешканцям 21 населеного пункту об’єднаної територіальної громади та покращення стану здоров’я сільського населення

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Даний проект матиме вплив на території 21 населеного пункту об’єднаної громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Від реалізації даного проекту отримає  вигоду 5621 особа.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 Покращення якості надання первинної медичної допоги.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

   Від реалізації проекту очікується отримати наступні результати:

-   отримання доступу до якісних медичних послуг жителями об’єднаної громади;

- буде створено ефективну інфраструктуру надання медичної допомоги в межах громади;

- буде відпрацьована ефективна модель надання медичних послуг на селі для подальшого розповсюдження серед інших громад району;

8. Основні заходи проекту

 

Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання розвитку медицини в сільській місцевості.

Придбання необхідного медичного обладнання та  транспортного засобу для надання медичних послуг  у сільській місцевості

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1095,7

-

-

1095,7

11. Джерела фінансування проекту

Сільські бюджети – 124,6 тис. гривень,  державний фонд регіонального розвитку –  971,100 тис. гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-