Технічне завдання

Придбання шкільного автобуса для підвезення учнів Березівської об’єднаної територіальної громади

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Придбання шкільного автобуса для підвезення учнів Березівської об’єднаної територіальної громади

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3. Мета та завдання проекту

 

забезпечити підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку дітей та підлітків шкільного віку Березівської об’єднаної територіальної громади.

 придбати автобуси для підвезення учнів та педагогічних працівників до Березівського та Шевченківського навчально-виховних комплексів, забезпечення високих досягнень у навчанні та отримання освіти на належному рівні.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Березівська  об’єднана територіальна громада

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 358 учнів

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

забезпечення підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку дітей та підлітків шкільного віку Березівської об’єднаної територіальної громади.        

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

8. Основні заходи проекту

 

придбання автобусів для підвезення учнів та педагогічних працівників до Березівського та Шевченківського навчально-виховних комплексів, забезпечення високих досягнень у навчанні та отримання освіти на належному рівні.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

01.01.2016-01.09.2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн..

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

810,0

 

 

810,0

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР- 729 тис. гривень

місцевий бюджет – 81 тис. гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Глухівська районна державна адміністрація (контроль),

Березівська об’єднана  територіальна громада (фінансування )

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)