Технічне завдання

Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Береза, Глухівського району, Сумської області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Береза, Глухівського району, Сумської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року:

Стратегічна ціль: 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Операційна ціль: 2.3 Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання

Завдання 2.3.4. Створення умов для формування здорового населення

 

Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 року та План її реалізації на 2015-2017 роки

Стратегічна ціль 1. Розвиток економічного потенціалу регіону

Операційна ціль: 1.5. Розвиток територій

Завдання: 1.5.2. Розвиток охорони здоров’я

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту  створення належних умов, впровадження енергозберігаючих технологій, надання якісної медичної допомоги мешканцям об’єднаної територіальної громади

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Даний проект матиме вплив на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Покращення умов надання первинної медичної допомоги.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Від реалізації проекту очікується отримати наступні результати:

- 5621  житель сільської місцевості в  21 населеному пункті об’єднаної громади отримає доступ до якісних медичних послуг в якісних умовах;

- будуть впроваджені енергозберігаючі технології, що дасть можливість економії енергоносіїв;

- буде створено ефективну інфраструктуру надання медичної допомоги в межах громади;

- буде відпрацьована ефективна модель надання медичних послуг на селі для подальшого розповсюдження серед інших громад району

8. Основні заходи проекту

 

Мобілізація громади через проведення зборів для вирішення питання розвитку медицини в сільській місцевості.

Реконструкція будівлі амбулаторії ЗПСМ с. Береза.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

470,418

-

-

470,418

11. Джерела фінансування проекту

Сільський бюджет-10% (47,042 тис. гривень),  державний фонд регіонального розвитку –  90% (423,376 тис. гривень)

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Березівська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-