Технічне завдання

Модернізація та розвиток історичних об’єктів туристичного маршруту «Слоут в минулому» в рамках культурно-спортивно-оздоровчого комплексу Березівської об’єднаної територіальної громади

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 Модернізація та розвиток історичних об’єктів туристичного маршруту «Слоут в минулому» в рамках культурно-спортивно-оздоровчого комплексу Березівської об’єднаної територіальної громади

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення належних умов для культурного і духовного розвитку громадян, організації дозвілля, відпочинку дітей, молоді та людей похилого віку, внутрішнього психологічного комфорту та гармонії стану людини і навколишнього середовища.

Для вирішення проблеми, яка описана вище, планується виконати наступні завдання:

- визначити обсяги фінансування даного проекту;

- визначити перелік необхідних матеріалів та робіт;

 - провести реконструкцію будівлі для облаштування музею та благоустрій парку відпочинку.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території           с. Береза, с. Слоут, с. Шевченкове, с. Землянка,          с. Долина, с. Гута, с. Кушкине, с. Обложки,                с. Іващенкове, с. Кривенкове, с. Шакутівщина,            с. Горіле, с. Клочківка, с. Одрадне, с. Попівщина,       с. Первомайське, с. Перше Травня, с. Есмань,             с. Нарбутівка, с. Масензівка, с. Жалківщина

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Розвиток туризму в об’єднаній територіальній громаді.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Створення сприятливих умов для змістовного відпочинку різних вікових категорій, для особистого ставлення дітей та молоді до творчої самореалізації, цінного ставлення до культури, людей, природи.

Вдосконалення форми та методів культурно-виховної, спортивної та фізкультурної роботи, в тому числі громадські починання в сфері відпочинку

8. Основні заходи проекту

 

•          Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання розвитку туристичної галузі в сільській місцевості.

•          Реконструкція приміщення для облаштування музею.

•          Благоустрій парку.

•          Рекламно-просвітницька діяльність.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016

10.Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1763,978

 

 

1763,978

11. Джерела фінансування проекту

 

Сільські бюджети – 203,978 тис. гривень,  державний фонд регіонального розвитку –  1450 тис. гривень, організації-партнери – 110 тис. гривень

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Березівська об’єднана територіальна громада, приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-