Технічне завдання

Розвиток комунального підприємства з обслуговування мереж водогонів, благоустрою у сільській місцевості (с. Слоут Глухівський район)

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Розвиток  комунального підприємства з обслуговування мереж водогонів, благоустрою у сільській місцевості (с. Слоут Глухівський район)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є створення належних умов проживання мешканців 21 населених пунктів об’єднаної територіальної громади та покращення екологічного, санітарного, естетичного стану цих населених пунктів.

Для вирішення проблеми, яка описана вище, планується виконати наступні заходи:

- визначити обсяги обслуговування систем водопостачання та водовідведення, об’єктів  благоустрою та комунальних доріг;

- видалення аварійних дерев та забезпечення навчальних закладів альтернативним паливом;

- визначити перелік необхідних засобів виробництва та транспортних засобів;

- підвищити безпеку життя та майна громадян.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території с. Береза, с. Слоут, с. Шевченкове, с. Землянка, с. Долина, с. Гута, с. Кушкине, с. Обложки, с. Іващенкове, с. Кривенкове, с. Шакутівщина,            с. Горіле, с. Клочківка, с. Одрадне, с. Попівщина, с. Первомайське, с. Перше Травня, с. Есмань, с. Нарбутівка, с. Масензівка, с. Жалківщина

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5773 осіб за  рік, з них:

Учнів та студентів – 508.

Працездатних осіб – 3115;

Пенсіонерів – 1820.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація даного проекту направлена на   вирішення наступних проблем:

- створення професійних бригад по профілактичному огляду, утриманню  та ремонту водопровідних мереж, шахтних колодязів в сільській місцевості та придбання  необхідного обладнання і транспортних засобів;

- наявність дефіциту фінансових ресурсів у сільських рад необхідних для утримання в належному технічному стані джерел водопостачання до санітарно-гігієнічних норм;

- проблеми вирішення  обслуговування мереж освітлення та комунальних доріг в сільській місцевості;

- видалення аварійних дерев;

- проблема виконання інших робіт по благоустрою в сільських населених пунктах.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5773 особи  в 21 населеному пункту  в т.ч. учнів та студентів -508 осіб, працездатного населення -3115 осіб, пенсіонерів – 1820 особи.

- покращиться благоустрій та екологічний стан 21населеного пункту;

- буде створено механізм утримання та розвитку комунальної інфраструктури громади;

- буде відпрацьована ефективна модель надання комунальних послуг на селі для подальшого розповсюдження серед інших громад району.

8. Основні заходи проекту

 

Для реалізації мети проекту передбачається:

  • Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання розвитку комунального підприємства.
  • Опрацювання механізму забезпечення своєчасної оплати за надані комунальні послуги та громадського контролю за їх якістю.
  • Придбання необхідного обладнання, транспортних засобів для виконання робіт  по обслуговуванню мереж водогонів, благоустрою,  надання інших послуг  у сільській місцевості;
  • Отримання ліцензій та іншої дозвільної документації;
  • Отримання фінансування для розвитку комунального підприємства .
  •  

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016)

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

6100,000

-

-

6100,000

11. Джерела фінансування проекту

 

Сільські бюджети – 610,000  тис. грн.,

державний фонд регіонального розвитку – 5490,000 тис.грн

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Березівська  об’єднана територіальна громада  , громадяни, приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)