Технічне завдання

Створення умов для реалізації творчого потенціалу, організації дозвілля та надання якісних культурних послуг населенню Березівської об’єднаної територіальної громади

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Створення умов для реалізації творчого потенціалу, організації дозвілля та надання якісних культурних послуг населенню Березівської об’єднаної територіальної громади

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

3. Мета та завдання проекту

 

Мета: Створення належної матеріально-технічної бази в Березівському центрі культури і дозвілля, придбання звукової, світлової апаратури, транспортного засобу дозволить вирішити одну із найбільш соціально значимих проблем населених пунктів Березівської об’єднаної територіальної громади  - отримання якісних та доступних послуг у сфері культури сільським населенням.

Завдання: придбання звукової, світлової апаратури, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, музичних інструментів, сценічних костюмів, для організації та проведення якісних культурно-мистецьких заходів; придбання спортивного інвентарю й обладнання для надання послуг з організації дозвілля; транспортного засобу для охоплення культурними послугами всіх вікових груп всіх населених пунктів громади.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території с. Береза,

с. Слоут, с. Долина, с. Гута, с. Кушкине, с. Обложки,

с. Іващенкове,с. Кривенкове, с. Шакутівщина,

с. Горіле, с. Клочківка, с. Одрадне, с. Попівщина,

с. Первомайське, с. Перше Травня, с. Есмань,

с. Нарбутівка, с. Масензівка, с. Жалківщина

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 На території об’єднаної   громади проживає  5621 особа

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 Створення Березівського центру культури і дозвілля, до складу якого ввійдуть існуючі клубні заклади, і який забезпечуватиме надання культурних послуг населенню всієї громади, в тому числі малих сіл. Необхідні оновлення та заміна апаратури, інструментів, обладнання, сценічних костюмів, придбання спортивного інвентарю, транспорту для Березівського центру культури і дозвілля.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Організація та надання якісних та доступних послуг у сфері культури й організації дозвілля мешканцям 21 населеного пункту. Проект є інноваційним для громади.

8. Основні заходи проекту

 

Придбання звукового, світлового, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, музичних інструментів, сценічних костюмів, спортивного інвентарю й обладнання, транспортного засобу.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Січень 2016 – вересень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1667,0

 

 

1667,0

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР  -  51,0%  - 850,0 тис. грн.

Сільський бюджет   17,5 %-290,5 тис. грн.

Інші учасники проекту -31,5%- 526,5 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Березівська об’єднана територіальна громада, громадяни,

 приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)