Технічне завдання

Надання послуг з перевезення населення Березівської територіальної об’єднаної громади автомобільним транспортом загального користування

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Надання послуг з перевезення населення Березівської територіальної об’єднаної громади автомобільним транспортом загального  користування

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

 

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення у безпечних та якісних послугах пасажирських перевезень. Протягом останніх років в районі по пасажирських перевезеннях намітилася тенденція до зменшення обсягу перевезень пасажирів і погіршення показників якості та безпеки їх транспортного обслуговування. Це спричинено значним фізичним зносом автобусів. Населення громади  повинно мати якісні транспортні послуги відповідно до соціальних стандартів.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території с. Береза, с. Слоут, с. Шевченкове, с. Землянка, с. Долина, с. Гута, с. Кушкине, с. Обложки, с. Іващенкове, с. Кривенкове, с. Шакутівщина,            с. Горіле, с. Клочківка, с. Одрадне, с. Попівщина, с. Первомайське, с. Перше Травня, с. Есмань, с. Нарбутівка, с. Масензівка, с. Жалківщина

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа за  рік, з них:

Учнів та студентів – 508.

Працездатних осіб – 3115;

Пенсіонерів – 1820.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація даного проекту направлена на   вирішення наступних проблем:

 - підвищення рівня  гарантованого та ефективного задоволення потреб населення у безпечних та якісних послугах пасажирських перевезень;

- розробка і впровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з пасажирських перевезень;

- об’єднання фінансових ресурсів, які передбачаються в бюджетах територіальних громад на розвиток комунального підприємства;

- створення додаткових  нових робочих місць.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа  в 21 населеному пункту  в т.ч. учнів та студентів -508 осіб, працездатного населення -3115 осіб, пенсіонерів – 1820 особи.

- покращиться стан автобусного сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади;

- буде створено механізм функціонування комунального підприємства в сфері транспортного обслуговування  на території обраних громад;

       - буде відпрацьована ефективна модель розвитку        комунальних підприємств на селі для подальшого розповсюдження серед інших громад району.

8. Основні заходи проекту

 

Для реалізації мети проекту передбачається:

           - отримання фінансування

- проведення тендерних процедур;

- укладання договорів з переможцем тендерної процедури;

- придбання рухомого складу;

- відкриття 3-х робочих місць.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

січень 2016-червень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1200,0

-

-

1200,0

11. Джерела фінансування проекту

 

Сільські бюджети – 10 % (120 тис. гривень),  державний фонд регіонального розвитку – 90% (1080 тис. гривень).

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Березівська об’єднана територіальна громада,  приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-