Технічне завдання

Підтримка кооперативного руху шляхом переоснащення для виробництва та переробки с/г продукції

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Підтримка кооперативного руху шляхом переоснащення для виробництва та переробки с/г продукції

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку: Ціль 1 «Підвищення рівня конкуренто-спроможності регіонів», операційна ціль 1.2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості, завдання 1.2.2 «Розвиток сільської місцевості».

Стратегія регіонального розвитку Сумської області: Стратегічна ціль 2. Розвиток сільських територій. Операційна ціль. 2.2. Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст. 2.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації в аграрному секторі

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є створення належних умов проживання мешканців 21 населених пунктів об’єднаної територіальної громади та покращення екологічного, санітарного, естетичного стану цих населених пунктів, у вирішенні проблеми відтоку населення, особливо молоді, з сільських громад через багато складнощів, пов’язаних із дефіцитом можливостей щодо зайнятості, освіти, дозвілля та інших можливостей на сільських територіях.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Даний проект матиме вплив на території с. Береза, с. Слоут, с. Шевченкове, с. Землянка, с. Долина, с. Гута, с. Кушкине, с. Обложки, с. Іващенкове, с. Кривенкове, с. Шакутівщина,            с. Горіле, с. Клочківка, с. Одрадне, с. Попівщина, с. Первомайське, с. Перше Травня, с. Есмань, с. Нарбутівка, с. Масензівка, с. Жалківщина

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5621 особа  за  рік, з них:

Учнів та студентів – 508.

Працездатних осіб – 3115;

Пенсіонерів – 1820.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Реалізація даного проекту направлена на   вирішення наступних проблем:

розробку і впровадженням економічно обґрунтованих цін за здану молочну продукцію;

- об’єднання фінансових ресурсів, які передбачаються в бюджеті територіальної громади на розвиток кооперативу та коштів кооперативу;

- реалізацію продукції власного виробництва, (реалізація молока, сирів та інше);

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Від реалізації даного проекту отримають вигоду 5773 особи  в 21 населеному пункту  в т.ч. учнів та студентів -508 осіб, працездатного населення -3115 осіб, пенсіонерів – 1820 особи.

- Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання щодо надання послуг всім населеним пунктам об'єднаної   громади сільськогосподарським виробничим кооперативом «Світ молока-2012».

Придбання необхідного обладнання, транспортних засобів для збирання та переробки молочної сировини.  

- 710 домогосподарств які утримують корів  в  21 населених пунктах об’єднаної громади отримають більш високу ціну за здану молочну сировину.

- буде відпрацьована ефективна модель закупівлі молочної сировини на селі для подальшого розповсюдження серед інших громад району;

8. Основні заходи проекту

 

Для реалізації мети проекту передбачається:

  • Мобілізація громад через проведення зборів для вирішення питання розвитку кооперативу.
  •  Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів.
  • Придбання необхідного обладнання, транспортних засобів для виконання робіт  по заготівлі та переробці  молочної сировини.
  • Отримання ліцензій та іншої дозвільної документації.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

січень 2016-грудень 2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

996,55

-

-

996,55

11. Джерела фінансування проекту

 

Сільські бюджети – 10 % (100 тис. гривень),  державний фонд регіонального розвитку – 90% (896,55 тис. гривень).

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

об’єднана територіальна громада  , громадяни, приватні партнери будуть задіяні в фінансуванні та реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-