Технічне завдання

Реконструкція лікувального корпусу (корпус №17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46

1. Назва проекту програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

Реконструкція лікувального корпусу (корпус №17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова в м.Вінниці по вул. Пирогова, 46

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ОБЛАСТІ

Операційна ціль 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

 

3. Мета та завдання проекту

 

Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні  ім..М.І.Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Вінницька область

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення Вінницької області – близько 1,6 млн.чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. 

З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні  ім..М.І.Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу;

- вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні

8. Основні заходи проекту

Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні вікон та дверей лікувального корпусу №17 ВОКЛ ім.Пирогова в м.Вінниці згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією

9. Період реалізації проекту

04.2016-10.2016 р.р

10. Обсяг фінансування проекту, тис.грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

5662,7

-

-

5662,7

11.Джерела фінансування проекту

Держбюджет (ДФРР) – 5145,0 тис.грн.,

місцевий бюджет – 517,7 тис.грн. 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)