Технічне завдання

3.26. Реконструкція, ремонт та будівництво об’єктів закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення сільських громад

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.3.3. Покращення соціальної та комунальної інфраструктури в сільській місцевості

Назва проекту:

3.26. Реконструкція, ремонт та будівництво об’єктів закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення сільських громад

Цілі проекту:

- покращення умов навчання для здобування якісної освіти в сільських громадах області;

- створення належних умов для проведення навчально-виховного процесу та умов роботи вчителів;

- збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою;

- покращення умов надання медичних послуг в сільській місцевості;

- створення належних умов для проживання одиноких пристарілих громадян, надання їм належних соціальних послуг та медичного обслуговування

Територія, на яку спрямований  проект :

сільські територіальні громади області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

мешканці сільських територіальних громад області

Стислий опис проекту:

проект передбачає реконструкцію, капітальний і поточний ремонти та будівництво закладів освіти (в тому числі і дошкільних навчальних закладів), охорони здоров’я та соціального захисту населення в сільських громадах області

Очікувані результати:

- розвиток освітньої мережі сільських територій (особливо дошкільних закладів);

- покращення соціального мікроклімату серед мешканців сільських населених пунктів області;

- збереження і зміцнення здоров’я населення;

- покращення соціальної інфраструктури в сільських населених пунктах області

Ключові заходи проекту:

- реконструкція, ремонт та будівництво об’єктів закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення сільської місцевості

Період здійснення:

2015-2017 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Всього

15100,0

185000,0

150000,0

350100,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

структурні підрозділи облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Інше: