Технічне завдання

3.11. Реконструкція, будівництво, ремонт закладів культури та спорту у сільській місцевості

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.3.1. Організація діяльності сільських громад, збереження та  підтримка традицій і звичаїв

Назва проекту:

3.11. Реконструкція, будівництво, ремонт закладів культури та спорту у сільській місцевості

Цілі проекту:

- розвиток соціальної інфраструктури та збереження культурних традицій громад області;

- забезпечення всебічного культурного та духовного розвитку сільського населення;

- сприяння масовому зайняттю населення фізичною культурою та спортом

Територія, на яку спрямований  проект :

сільські територіальні громади області

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

мешканці сільських територіальних громад області

Стислий опис проекту:

проект передбачає реконструкцію, будівництво, ремонт приміщень та закупівлю обладнання в закладах культури та спорту сільських населених пунктів області

Очікувані результати:

- забезпечення збереження, відтворення та розвиток культурно-мистецьких традицій та звичаїв;

- забезпечення якісного та культурного обслуговування сільського населення області;

- надання кваліфікаційних послуг в галузі фізичної культури та спорту

Ключові заходи проекту:

- реконструкція та обладнання сільських клубів;

- капітальний та поточний ремонти сільських будинків культури та клубів;

- будівництво сільських будинків культури та клубів;

- будівництво, реконструкція та ремонти закладів фізичної культури та спорту;

- заміна вікон і дверей на металопластикові в сільських закладах культури

Період здійснення:

2015 – 2017 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Разом

600,0

8000,0

5000,0

13600,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, сільські бюджети, кошти бізнесу

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

департаменти культури, релігій та національностей; сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Інше: