Технічне завдання

2.98. Розвиток та підтримка об’єднаних територіальних громад

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект:

2.4.5. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою

Назва проекту:

2.98. Розвиток та підтримка об’єднаних територіальних громад


 

Цілі проекту:

забезпечення фінансування будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Територія, на яку проект матиме вплив:

26 новостворених об’єднаних територіальних громад

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

понад 300 тис. осіб

Стислий опис проекту:

на сьогодні переважна більшість територіальних громад України, в тому числі і області, маючи право вирішувати питання місцевого значення, неспроможні їх виконувати через брак власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури (необхідних будівель, споруд, доріг тощо), а також брак кадрів відповідної кваліфікації. Тому значна частина питань місцевого значення не вирішується належним чином – не утримуються приміщення шкіл і лікарень та інші будівлі комунальної власності, не забезпечується благоустрій території, нічне освітлення вулиць тощо.

Реалізація проектів в рамках проведення реформи місцевого самоврядування дозволить забезпечити спроможність об’єднаних територіальних громад самостійно, за рахунок власних ресурсів та державної підтримки, вирішувати питання місцевого значення

Очікувані результати:

забезпечення належного рівня надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної об’єднаної територіальної громади.

У разі недостатнього власного фінансового ресурсу та необхідності функціонування елементів інфраструктури для надання всіх необхідних послуг громадам необхідна підтримка з  державного бюджету на їх придбання чи побудову та за рахунок коштів МТД

Ключові заходи проекту:

-забезпечення власних повноважень органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах стосовно:

- планування розвитку громади та формування бюджету;

- розробки стратегій регіонального розвитку для новостворених об’єднаних територіальних громад;

- навчання та підготовки кваліфікованих управлінських кадрів для  новостворених об’єднаних територіальних громад;

- економічного розвитку, залучення інвестицій, розвитку підприємництва;

- управління земельними ресурсами, надання дозволів на будівництво, прийняття будівель в експлуатацію;

- розвитку місцевої інфраструктури: утримання та будівництво доріг, водо-, тепло-, газопостачання і водовідведення та благоустрій території;

- надання житлово-комунальних послуг (теплопостачання і водовідведення, управління відходами, утримання об’єктів комунальної власності);

- утримання вулиць і доріг на території громад;

- організації пасажирських перевезень на території громад;

- громадської безпеки силами муніципальної поліції;

- пожежної охорони;

- придбання шкільних автобусів;

- розроблення містобудівної документації для новоутворених об’єднаних територіальних громад

Період здійснення:

2016-2017 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Разом

-

502500,0

502500,0

1005000,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети, кошти інвесторів та МТД

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, територіальні громади, офіс реформ у Тернопільській області, громадські організації, вищі учбові заклади області

Інше: