Технічне завдання

2.97. Ревіталізація житлового фонду

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект:

2.4.5. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою

Назва проекту:

2.97. Ревіталізація житлового фонду

Цілі проекту:

- реалізація державної житлової політики, спрямованої на підвищення рівня життя громадян шляхом поліпшення житлових умов;

- недопущення занепаду та руйнації об’єктів житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ), відновлення якості житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій шляхом реалізації механізму кредитування відповідно до постанови КМУ від 31.05.2012 року № 599 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, у тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів ЖКГ"

Територія, на яку проект матиме вплив:

Тернопільська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

мешканці Тернопільської області (понад 1 млн осіб)

Стислий опис проекту:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2012 р. № 599 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, у тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів житлово-комунального господарства” Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву є виконавцем бюджетної програми пільгового кредитування юридичних осіб для реалізації проектів у сфері житлово-комунального господарства за напрямками:

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт житлових будинків (утеплення огороджувальних конструкцій, модернізація внутрішньобудинкових мереж та систем, улаштування індивідуальних теплових пунктів, ремонт ліфтів, забезпечення освітлення місць загального користування тощо);

- реконструкція, поточний та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства. Пільгові кредити надаються терміном повернення до 10 років. Розмір плати позичальника за користування кредитом становить 3% річних. Середній розмір кредиту – 400 тис.грн., застава – ремонтний фонд позичальника

Очікувані результати:

- підвищення надійності функціонування ЖКГ;

- проведення капітального та поточного ремонтів житлових будинків ОСББ;

- здійснення заміни та модернізації ліфтів;

- проведення технічного переоснащення ЖКГ;

- модернізація централізованих систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання; оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води, електро- та теплової енергії;

- покращення якості надання житлово-комунальних послуг, в тому числі забезпечення споживачів якісною питною водою

Ключові заходи проекту:

проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів ЖКГ

Період здійснення:

2016-2017 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Разом

-

30000,0

50000,0

80000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети, кошти банківських та кредитних установ, закордонні інвестори та кошти ОСББ

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

департамент архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування,  громадські організації області

Інше: