Технічне завдання

1.62. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж у населених пунктах області

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект:

1.3.4. Забезпечення питними водними ресурсами населені пункти, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води

Назва проекту:

1.62. Будівництво та реконструкція водопровідних мереж у населених пунктах області

Цілі проекту:

- забезпечення стабільного водопостачання;

- покращення якості питної води

Територія, на яку спрямований проект:

Тернопільська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

мешканці Тернопільської області (понад 1 млн осіб)

Стислий опис проекту:

питна вода є головним фактором, без якого не може існувати кожна людина особисто і територіальна громада в цілому.

Реалізація проекту дасть змогу забезпечити якісною питною водою заклади громадського харчування, соціальної сфери та мешканців області, що сприятиме поліпшенню добробуту населення та зниження соціальної напруги в громадах області.

Покращити умови життя мешканців області шляхом будівництва мережі водовідведення, а також рівень екологічної безпеки в регіоні за активної участі громад та співпраці з органами місцевого самоврядування

Очікувані результати:

- забезпечення постійного постачання якісною питною водою населення, установ, підприємств та організацій;

- скорочення втрат води в системах водопостачання;

- ощадливе використання водних ресурсів;

- економія електроенергії;

- створення комфортних умов проживання населення


 

Ключові заходи проекту:

- будівництво водопровідних мереж в населених пунктах області;

- реконструкція систем водопостачання;

- реконструкції зовнішніх водопроводів;

- будівництво станцій водоочистки поверхневих вод для господарсько-питних потреб населених пунктів області;

- заміна водонапірних башт, каналізаційних труб та встановлення септиків

Період здійснення:

2015-2017 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Разом

225,0

15000,0

20000,0

35225,0

Джерела фінансування:

Державний та місцевий бюджети, кошти інвестора

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

департамент архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

Інше: