Технічне завдання

1.37. Реконструкції та капітальні ремонти закладів культури області

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект:

1.2.4. Використання культурного потенціалу для інтелектуального та духовного розвитку населення

Назва проекту:

1.37. Реконструкції та капітальні ремонти закладів культури області

Цілі проекту:

- покращення матеріально-технічного стану та умов роботи закладів;

 - покращення обслуговування користувачів бібліотек;

- збереження бібліотечних фондів;

- організація культурного дозвілля;

- забезпечення освітніх потреб користувачів та допомога у самоосвіті населенню району;

- покращення внутрішнього і зовнішнього вигляду закладів;

- забезпечення економії коштів за спожиту теплову енергію

Територія, на яку спрямований проект :

Тернопільська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

мешканці Тернопільської області (понад 1 млн осіб)

Стислий опис проекту:

реалізація проекту дасть змогу зміцнити матеріально-технічну базу закладів культури області, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню інтелектуального та духовного розвитку населення

Очікувані результати:

- збереження та розвиток культурної спадщини;

- створення комфортної та затишної атмосфери для різних вікових та соціальних верств населення;

- залучення нових користувачів, поповнення та збереження документного ресурсу бібліотек;

- розширення спектру заходів для читачів бібліотеки;

- збереження бібліотеки як важливого просвітницького та культурного центру громади;

- створення умов для організації культурно-виховного процесу, естетичного виховання молоді та дітей;

- відродження української культури, слова;

- збереження народних традицій

Ключові заходи проекту:

реконструкції та капітальні ремонти закладів культури області

Період здійснення:

2016 -2017 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Разом

-

19500,0

19500,0

39000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

департамент культури, релігій та національностей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади культури області

Інше: