Технічне завдання

1.33. Реконструкція та капітальні ремонти дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області

Номер і назва завдання:

1.2.3. Формування гнучкої системи дошкільних та загальноосвітніх закладів у відповідності до системи розселення

Назва проекту:

1.33. Реконструкція та капітальні ремонти дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області

Цілі проекту:

- підвищення якості освітніх послуг відповідно до потреб та здібностей учасників навчально-виховного процесу;

- створення належних умов для організації навчально-виховного процесу

Територія, на яку проект матиме вплив:

Тернопільська область

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

діти, учні та працівники освітніх закладів області

Стислий опис проекту:

реалізація проекту забезпечить якісне надання освітніх послуг у навчальних закладів області усіх типів

Очікувані результати:

- забезпечення безпечних умов виховання та праці в навчальному закладі;

- зняття соціальної напруги серед мешканців області

Ключові заходи проекту:

проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень, електропроводки, частини покрівлі, даху в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області

Період здійснення:

2016-2017 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн

2015

2016

2017

Разом

-

20000,0

11000,0

31000,0

Джерела фінансування:

Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інвесторів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади освіти області

Інше: