Технічне завдання

"капітальний ремонт з заміною вікон, дверей на металопластикові, капітальний ремонт м"якої покрівлі та частковий ремонт фасаду в будинку культури с.Кудіївці, Жмеринського району Вінницької області"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово -  комунального господарства України

24 квітня 2015 року № 80

 

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Капітальний ремонт з заміною вікон, дверей на металопластикові, капітальний ремонт мʹякої покрівлі та частковий ремонт фасаду в будинку культури с.Кудіївці, Жмеринського району Вінницької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Стратегічна ціль №6 «Розвиток місцевого самоврядування . Децентралізація влади та між бюджетних відносин.»

Операційна ціль №2.4 «Всеохоплююче впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних та відновлюваних джерел енергії»

3. Мета та завдання проекту

 

Мета даного проекту – провести капітальний ремонт будинку культури в с.Кудіївці .   Завдання проекту --  зробити капітальний ремонт мʹякої покрівлі та частковий ремонт фасаду будинку культури, а також замінити старі деревʹяні вікна та двері на метало пластикові.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Олександрівська територіальна громада обʹєднує села Олександрівка, Кудіївці, Повал та селище Шевченкове. 

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

Територія Олександрівської територіальної громади нараховує 810 дворів, де проживає 2035жителів. В селі Кудіївці нараховується 361 домогосподарство, в яких мешкають 877 громадян. На відстані 3 км розташоване селище Шевченкове, де мешкають 123 жителя.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Приміщення будинку культури в с.Кудіївці було побудоване в 1980році і з того часу в ньому жодного разу не проводився капітальний ремонт, а лише поточні. З роками приміщення будинку культури зазнало суттєвих пошкоджень: протікає дах , вода стікає по стінах і від цього сиплеться штукатурка, вікна від постійної сирості погнили і перекосилися, і від цього тріскає постійно скло, двері також прогнили і зовсім не зберігають тепло. В таких умовах не можуть працювати на належному рівні працівники культури, учасники художньої самодіяльності та відвідувачі данного закладу культури.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Після проведення вищевказаного капітального ремонту будинку культури на думку авторів проекту збільшиться температурний режим в приміщенні, тобто температура в приміщенні в холодну пору року підвищиться на 6 градусів С, а рівень вологості повітря в приміщенні зменшиться до 25%. Наслідком реалізації даного проекту, також, буде поліпшення психоемоційного стану населення села, розвитку та підвищення культурного рівня та творчих здібностей молоді села, зайнятості підлітків та жителів села у різних колективах художньої самодіяльності та гуртках, які працюють на базі сільського будинку культури. 

8. Основні заходи проекту

 

  1. Організація громадських слухань про можливість та методи вирішення проблеми ремонту будинку культури в с.Кудіївці.
  2. Створення ініціативної групи по реалізації проекту.
  3. Виготовлення ПКД, отримання експертної оцінки по ПКД
  4. Проведення підрядною організацією капітального ремонту будинку культури.
  5.  Приймання виконаних робіт.
  6. Оцінювання результатів реалізації проекту, їх висвітлення у місцевих ЗМІ.
  7. Підготовка та здача звіту по проекту. 

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

Період реалізації проекту з 05.2-016р. до 11.2016р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн...

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

359.994

 

 

359.994

11. Джерела фінансування проекту

 

Обсяги коштів та джерела його фінансування:

  Загальний бюджет проекту  складає -- 359994 грн.-  100 %

   За   рахунок державного фонду- 323994грн.  – 90  %

   Частка сільського бюджету – 6000 грн.  –1 %

  Частка організацій-партнерів  -- 30000 грн. – 8   %

 Організації-партнери, співвиконавці проекту:

     Ф ГО «Кудіївецька перлина»

     СОК «Кудіївецький»

     Жмеринська районна рада

  

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

   Олександрівська сільська рада – створює позитивний імідж проекту, залучає господарські структури та приватні підприємства до активної участі у проекті, узгоджує та вирішує питання виконання проектно-кошторисної документації,отримання експертної оцінки ПКД.

    Громадська організація «Кудіївецька перлина» та СОК «Кудіївецький» надають організаційну та фінансову підтримку у виконанні робіт даного проекту, здійснюють громадський контроль за виконанням робіт згідно проекту.

     Районна рада – сприяє  вирішенню питання дольового фінансування проекту з районного бюджету, узагальнює досвід реалізації громадою проекту з метою розповсюдження досвіду серед інших територіальних громад.

         

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Проектна документація розроблена ТОВ «Центр послуг» Скрипник В.П., ЄДРПОУ 367187109 та затверджена 22 сесіє 6 скликання від09.07.2013року Олдександрівіської сільської ради.

Експертиза проекту будівництва проведена Філія ДП «Укрдержбудексертиза» у Вінницькій області код 35850594, позитивний висновок експертизи № 02-05003-13 від 26.06.2013р., гол експерт Герасимовська В.І.