Технічне завдання

Реконструкція приміщення дитячної поліклініки м.Жмеринка Вінницької області по вул.Центральна 20 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з надбудовою мансардного поверху.

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

Стратегічна  ціль 6 «Розвиток місцевого самоврядування, децентралізація влади та міжбюджетних відносин»,

операційна ціль 6.1 «Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області»

1. Назва програми і проектурегіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція приміщення дитячної поліклініки м.Жмеринка Вінницької області по вул.Центральна 20 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з надбудовою мансардного поверху.

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Стратегічна ціль 5: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ОБЛАСТІ

Операційна ціль 5.2. Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

«Стратегія Вінничини 2020»

3. Мета та завдання проекту

 

Територіальне наближення та покращення умов надання медичної допомоги жителям центру м.Жмеринка і близьких до центру мікрорайонів. Забезпечення тимчасовим службовим житлом медичних працівників Центру ПМСД.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

м.Жмеринка

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

5000 жителів

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Жмеринська амбулаторія ЗПСМ розміщена на околиці міста, що створило певні незручності для звернення за медичною допомогою населення деяких частин міста та мікрорайонів. Також існуюча амбулаторія має обмежений перелік виробничих площ, що погіршує умови надання якісної медичної допомоги та дотримання санітарно-епідеміологічного режиму закладу. Даний проект допоможе вирішити ці проблеми, а також створити нові робочі місця і забезпечити тимчасовим житлом молодих спеціалістів.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

  • Медична допомога для жителів центру міста та наближених мікрорайонів стала доступнішою та більш якісною.

- Створено нові робочі місця та забезпечено тимчасовим житлом молодих спеціалістів, які цього потребували.

8. Основні заходи проекту

 

  • Розробка проектно-кошторисної документації.
  • Демонтаж та монтаж міжповерхового перекриття.
  • Демонтаж старої та монтаж нової покрівлі даху.
  • Внутрішні роботи.
  • Ремонт фасаду та зовнішні роботи з застосуванням енерго та тепло зберігаючих технологій.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Травень 2017 р. - Вересень 2017 р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

3648,9

 

 

3648,9

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет – 3200,0 тис.грн..

Місцевий бюджет – 448,9 тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

КУ «Жмеринський РМЦ ПМСД» - Безпосереднє керівництво реалізацією проекту, контроль за розробкою проектної та технічної документації, виконанням робіт та придбанням необхідних матеріалів.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)