Технічне завдання

Створення та відновлення об’єктів соціальної інфраструктури об’єднаних територіальних громад з метою належного виконання ними власних та делегованих повноважень

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги для Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади

2. Номер і назва завдання

Стратегічна ціль 3 Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року «Розвиток сільських територій» 

Операційна ціль 3.2.  «Розвиток сільських територій та периферії навколо малих міст

Напрям 3.10 «Покращення діагностики серцево-судинних захворювань жителів сільської місцевості»

 

До Плану заходів -  Створення та відновлення об’єктів соціальної інфраструктури об’єднаних територіальних громад з метою належного виконання ними власних та делегованих повноважень

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту: створити умови для повноцінного надання жителям Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади первинної медико-санітарної допомоги шляхом придбання автомобіля швидкої медичної допомоги.

Завдання проекту:

1. Залучити громадськість до реалізації проекту;

2. Підвищити якість надання медичних послуг населенню громади;

3. Зміцнити матеріально-технічну базу Старобогородчанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

4. Поширити та популяризувати позитивний досвід серед жителів Богородчанського району та Івано-Франківської області у напрямку добровільного об’єднання територіальних громад

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Територія Старобогородчанської об’єднаної громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

6120 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Недостатні та неналежні умови надання медичних послуг, відсутність автомобіля швидкої допомоги для вчасного надання невідкладної медичної допомоги жителям об’єднаної громади

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Придбання автомобіля швидкої медичної допомоги;

2. Створення умов для забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням і сільській місцевості;

3. Впроваджено механізми доступності сільського населення до первинної медико-санітарної допомоги;

4. Зміцнення інфраструктурної спроможності утвореної громади;

5. Створення передумов для забезпечення подальшого сталого розвитку громади.

8. Основні заходи проекту

 

1. Прийняття рішень органом місцевого самоврядування;

2. Проведення роз’яснювальної роботи серед жителів громади;

3. Проведення тендеру з метою визначення підприємства-постачальника;

4. Придбання та державна реєстрація автомобіля швидкої медичної допомоги;

5. Підведення підсумків реалізації проекту;

6. Обширне інформування громадськості про результати реалізації проекту.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Травень  2016 р. – грудень 2016р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1473,8

 

 

1473,8

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, бюджет Старобогородчанської ОТГ

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Сільська рада Старобогородчанської ОТГ – організаційно-правове забезпечення та контроль за реалізацією проекту, передбачає в бюджеті кошти на спів фінансування проекту;

Богородчанська центральна районна лікарня – надання консультації щодо придбання автомобіля швидкої медичної допомоги;

Громадська організація «Старобогородчанська ініціатива» - проводить роз’яснювальну роботу та організовує громаду для проведення робіт, передбачених цим проектом;

Районна газета «Слово народу» - здійснює інформаційний супровід реалізації проекту

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)