Технічне завдання

П. 4 Стратегічний напрямок 3. Забезпечення духовного та культурного розвитку жителів району. Стратегічна ціль 3.1.Удосконалення системи освіти

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Створення регіонального осередку естетичного виховання дітей та молоді - Верхньодніпровської районної дитячої філармонії «Подорож до країни Музика»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

П. 4 Стратегічний напрямок 3. Забезпечення духовного та культурного розвитку жителів району. Стратегічна ціль 3.1.Удосконалення системи освіти.

Затвердженої рішенням районної ради від 30 січня 2015 року №  499-31/VI

3. Мета та завдання проекту

 

Основна мета: Створена дитяча філармонія сприятиме всебічному естетичному вихованню підростаючого покоління засобами мистецтва, дасть можливість залучити їх до активного культурного взаємозбагачення, пропагуватиме творчість кращих дитячих колективів регіону  та окремих виконавців.

Основні завдання: створення культурно-виховного комплексу для забезпечення естетичного виховання молоді на якісно новому рівні;

-виявлення, підтримка та розвиток талантів;

-надання всебічної допомоги з проблеми формування естетичної культури у школярів та молоді району;

-розповсюдження та пропаганда творчих надбань юних обдарувань через організацію концертної діяльності, проведення фестивалів, конкурсів, творчих зустрічей;

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Верхньодніпровський район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

54,7 тисяч чоловік

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Проблема відсутності необхідної бази для музичного розвитку та змістовного дозвілля  негативно впливає на молодь, породжуючи бездуховність, і є дуже актуальна, так як зачіпає, в деякій мірі, інтереси кожної родини. Одним із основних закладів поширення в районі музичної культури, яка покликана вирішувати питання музичного розвитку дітей та молоді,  є районна дитяча музична школа.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Головним результатом реалізації проекту стане зниження рівня негативних соціальних явищ серед підлітків, створення відповідних умов для всебічного естетичного виховання дітей, молоді та студентства району засобами музичного мистецтва, залучення їх до активного культурного взаємозбагачення, пропаганда творчості кращих дитячих, студентських та молодіжних колективів регіону, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей, організації їх змістовного дозвілля в позаурочний час та підтримки обдарованих молодих громадян міста. Реалізація проекту дозволить залучити до музичного виховання до 60% від загальної кількості дітей та молоді району.

8. Основні заходи проекту

залучення до участі в реалізації проекту та фінансуванні витрат членів територіальної громади та підприємницьких структур;

заміна вхідних дверей в приміщенні дитячої музичної школи на енергозберігаючі;

поточний ремонт віконних блоків концертної зали музичної школи; настройка музичних інструментів; оновлення матеріально-технічної бази дитячої музичної школи.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

З січня 2014 року до грудня 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

0

180,0

0

180,0

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет  100,0 тис. грн.

Районний бюджет – 45,0 тис. грн.

Міський бюджет – 20,0 тис. грн.

Пушкарівська сільська рада –15,0 тис. грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Верхньодніпровська районна рада

Верхньодніпровська міська рада Пушкарівська сільська рада

Функції: всебічно підтримувати діяльність районної дитячої філармонії «Подорож до країни Музика;

передбачити кошти в бюджетах на співфінансування проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)