Технічне завдання

Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в системі водопостачання міста Білгорода-Дністровського

 

Технічне завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

«Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в системі водопостачання міста Білгорода-Дністровського».                                                                                                       

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Пункт 4.2. Розвиток та модернізація централізованої системи питного водопостачання. Розділу 5.5.Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя статті 57 Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020

 

3. Мета та завдання проекту

 

Мета проектупідвищення рівня задоволеності потреб населення послугами водопостачання, зменшення витрат на утримання системи водопостачання міста Білгорода-Дністровського шляхом забезпечення системного підходу до вирішення завдань енерго- та ресурсозбереження.

Завдання проекту:

1.Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи.

2. Зменшення витрат електроенергії за рахунок заміни діючих насосів на артезіанських свердловинах з незадовільними параметрами енергоспоживання на сучасні енергозберігаючі

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Місто Білгород-Дністровський

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

.

42,0 тис.чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проблеми великої вартості платежів за водопостачання і водовідведення, причини яких - великі енергозатрати на підйом води з артезіанських свердловин (середня глибина – 130-150 м) при наявності енергоємного насосного обладнання, широке розгалуження системи подачі і розподілу води (далі – «система ПРВ») та недосконала схема водопостачання.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Очікувані кількісні результати:

загальна економічна ефективність проекту (сума економії коштів на оплату за електроенергію та на оплату вартості води) складе 849,95 (тис.грн.).

Очікувані кількісні результати:

- зменшення непродуктивних витрат води в системі водопосиачання, що дасть можливість збільшити подачу води населенню;

- скорочення витрат на споживання електроенергії;

- зменшення аварійності при транспортуванні води;

- підвищення ефективності діяльності та покращення фінансового стану КП «Білгород-Дністровськводоканал».

 

8. Основні заходи проекту

 

Основні заходи проекту:

- створення робочої групи щодо реалізації проекту;

- виготовлення проектно-кошторисної документації;

- придбання та монтаж енергозберігаючого насосного обладнання;

- придбання та монтаж автоматичних станцій підкачки води на багатоповерхових будинках;

- висвітлення процесу реалізації проекту у ЗМІ та Інтернет.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

10 місяців

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1398,0

-

-

1398,0

11. Джерела фінансування проекту

 

ДФРР – 800,0; міський бюджет – 450,0;

партнери – 148,0.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Організація – партнерКомунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», співвиконавці проекту – управління житлово-комунального господарства, ТОВ «ПВК ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» м.Київ, ТОВ «ВУЛВЕР» м.Київ.

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Відносна інноваційність проекту - системний підхід до вирішення завдань енерго- та ресурсозбереження: впровадження енергозберігаючих насосів (технічна інновація) та включення в систему водопостачання міста насосних станцій підкачки води (технологічна інновація) є новизною як для міста Білгород-Дністровський так і для Білгород-Дністровського району.