Технічне завдання

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

На шляху до Європейських стандартів медичних послуг. Запровадження пілотного проекту з телемедицини на базі міських та районних лікарень області в умовах реформування системи охорони здоров’я

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток передбачають

Проект відповідає Дніпропетровській обласній програмі соціально-економічного та культурного розвитку області на 2015 рік в частині „3.6. Охорона здоров’я

3. Мета та завдання проекту

Проект спрямований на вирішення основних актуальних економічних і соціальних завдань держави та регіону:

підвищення доступності висококваліфікованих медичних послуг населенню сільських територій області;

підвищення якості медичних послуг на всій території області;

забезпечення економії бюджетних коштів та коштів пацієнтів за рахунок впровадження сучасних ІКТ в процес надання медичних послуг.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

22 райони Дніпропетровської області, а також їх громади

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

600 тис. осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Динаміка збільшення витрат на охорону здоров’я переважає динаміку зростання економіки, при цьому зменшується число медичних спеціалістів по відношенню до кількості пацієнтів та кількість платників страхових внесків по відношенню до кількості користувачів медичних послуг. В той же час, вимоги пацієнтів до якості медичних послуг постійно зростають. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є запровадження нових інноваційних способів організації надання медичних послуг з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема телемедицини. Особливо це ефективно в сільській місцевості.

Розвиток телемедицини повинен сприяти забезпеченню доступності отримання всіх видів медичної допомоги жителями регіону, незалежно від  місця їх проживання, та підвищення ефективності використання діагностичного обладнання.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Підвищення соціальної ефективності: доступності та якості медичних послуг для населення сільських територій області, у т.ч. скорочення строків та підвищення якості діагностики, зменшення кількості випадків ускладнень захворювань.

2. Підвищення кваліфікації працівників пілотних медичних установ та використання сучасних перспективних технологій для надання медичних послуг, охоплення сучасними методами діагностики та лікування  широких верств населення.

3. Створення еталонної моделі для впровадження проектів з телемедицини.

4. Підвищення економічної ефективності надання медичних послуг.

8. Основні заходи проекту

 

1. Опис еталонної моделі впровадження телемедицини.

2. Розробка проектів нормативних та організаційно-розпорядчих документів щодо порядку роботи мережі телемедицини в Дніпропетровській області.

3. Створення матеріально-технічної й технологічної бази для впровадження пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установв в 22 районах Дніпропетровської області.

4. Організація каналів передачі даних до пілотних медичних установ в 22 районах Дніпропетровської області.

5. Реалізація пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установ.

6. Проведення підсумкового круглого столу з питань обговорення результатів реалізації пілотного проекту з телемедицини.

9. Період реалізації проекту

з 05.2015 - до 12.2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

836,0

 

 

836,0

11. Джерела фінансування проекту

440,0 тис. грн – кошти державного фонду регіонального розвитку ;

396,0 тис. грн – кошти Дніпропетровської обласної ради

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

ДЗ „Центр телемедицини МОЗ України – сприяння виконанню заходів проекту; Департамент охорони здоров’я ДОДА – сприяння проведенню заходів проекту; Управління інформаційних технологій та електронного урядування ДОДА – співфінансування проекту, організація і виконання заходів проекту; Фонд Східна Європа – сприяння проведенню заходів проекту. Надання консультацій та експертної допомоги стосовно проведення тренінгів, курсів та конференції, впровадження системи управліня проектами; Дніпропетровська обласна асоціація ОМС – сприяння проведенню заходів проекту; Громадська платформа впровадження медичної реформи – сприяння проведенню заходів проекту; КЗ „Обласна клінічна лікарня ім. Мечникова – співфінансування проекту, організація і виконання заходів проекту; 22 районні ради Дніпропетровської області – співфінансування проекту, сприяння проведенню заходів проекту; КП ГІКНВЦ ДОР – співфінансування проекту, організація і виконання заходів проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)