Технічне завдання

Будівництво локальних очисних споруд по технології "BIOTAL" продуктивністю 200 м3/добу за адресою: с. Кароліно-Бугах Овідіопольського району Одеської області

Технічне завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект).

Будівництво локальних очисних споруд по технології "BIOTAL" продуктивністю 200м3/добу за адресою: с.Кароліно-Бугаз, Овідіопольського району, Одеської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання Державної стратегії регіонального розвитку:

Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (ціль 1, п.1-2)

Надання якісних житлово-комунальних послуг (ціль 2, п.2-3)

Завдання стратегії розвитку Одеського регіону:

Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення (п.5.5. Стратегії),

а саме:

- Розвиток послуг комунальної сфери (п.п.4.7. Стратегії);

- Розвиток водовідведення для створення умов екологічної безпеки життя населення. (п.п.5.1. Стратегії).

 

3. Мета та завдання проекту

 

Мета: Розбудова інфраструктури соціальної сфери та забезпечення нової якості життя населення.

Завдання:

 1. Оптимізація рішення проблеми водовідведення с.Кароліно-Бугаз, яке  значно знизить витрати на водовідведення.
 2. Ефективне рішення екологічних проблем рекреаційної зони, в якої розташовано с.Кароліно-Бугаз.
 3. Реконструкція існуючої КНС;
 4. Будівництво локальних очисних споруд по сучасної технології "BIOTAL" продуктивністю 200м3/добу.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

с.Кароліно-Бугаз, с.Затока, с.Санжейка, с.Грібовка, с.Роксолани.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1) Постійна кількість населення в зимовий період – 20000 осіб.

2) Загальна кількість населення в літній період – 35000 осіб.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проблеми, які будуть вирішуватися силами проекту:

 1. Висока фізична зношеність основних фондів водовідведення (фактична відсутність водоочисних споруд та водовідведення).
 2. Екологічні проблеми рекреаційної зони в якій розташовано с.Кароліно-Бугаз.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 1. Реконструкція існуючої КНС;
 2. Будівництво локальних очисних споруд по  сучасній та ефективної технології "BIOTAL" продуктивністю 200м3/добу;
 3. Будівництво зовнішніх інженерних мереж (2000м);
 4. Значне поліпшення екологічної ситуації.

8. Основні заходи проекту

 

 1. Реконструкція існуючої КНС;
 2. Будівництво локальних очисних споруд по технології "BIOTAL" продуктивністю 200м3/добу;
 3. Будівництво зовнішніх інженерних мереж (2000м).

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

З червеня 2015 року – до червеня 2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

6994,91

 

 

6994,91

11. Джерела фінансування проекту

Місцевий бюджет – 10%;

Державний бюджет (Фонд розвитку) – 90 %.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Сільська рада с. Кароліно-Бугаз;

Державний бюджет (Фонд розвитку).

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Будівництво очисних споруд буде здійснено по сучасній та ефективній технології.