Технічне завдання

Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Будівництво загальноосвітніх навчальних закладів, добудова необхідних шкільних приміщень (їдалень, виробничих майстерень, класних кімнат, спортзалів тощо)

2. Номер і назва завдання

Стратегічна ціль 4 Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року «Розвиток людського капіталу» 

Операційна ціль 4.2.  «Підвищення обізнаності та соціальної адаптивності населення до потреб ринку праці

Напрям 4.1  «Комплекс заходів з адаптації молоді до умов регіонального ринку праці»

 

До Плану заходів -  Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту: створити належні умови для забезпечення повноцінного навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, організація спортивно-масової та профорієнтаційної роботи в закладах освіти

Завдання проекту:

1. Завершення будівельно-монтажних робіт з будівництва та добудови закладів освіти та їх приміщень;

2. Проведення благоустрою територій;

3. Відкриття та введення в експлуатацію збудованих приміщень.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 • м. Тлумач
 • смт. Верховина;
 • с. Чернятин Городенківського району;
 • с. Крилос Галицького району;
 • с. Олеша Тлумацького району;
 • м. Рогатин;

- м. Косів

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Населення шкільного віку, а також педагогічний колектив навчальних закладів населених пунктів:

 • Гімназії на вул.. Грушевського, 23 в м. Тлумачі;
 • Середньої школи на 33 класи в смт. Верховині;
 • Шкільної їдальні, виробничих майстерень та класних кімнат  школи в с. Чернятин Городенківського району;
 • Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Крилос Галицького району;
 • Спортивного залу загальноосвітньої школи в с. Олеша Тлумацького району;
 • Рогатинська ЗОШ № 1;
 • Спортивного залу та переходу загальноосвітньої школи             № 2  в м. Косові.

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Освіта у ХХІ ст. являється визначальним фактором розвитку економіки та суспільства в цілому. Звісно, вона повинна бути якісною та доступною. Значний вплив на навчальний процес та економічну ефективність функціонування закладів освіти має стан їхніх будівель та матеріально-технічного забезпечення.

Нажаль, недостатні обсяги фінансування мережі загальноосвітніх навчальних закладів не дозволяють створити належних умов навчання для усіх учнів області. Відсутність у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах, особливо у більшості шкіл сільської місцевості, їдалень з гарячим харчуванням, спортивних залів, виробничих та необхідних класних приміщень, санвузлів тощо часто провокують зростання та виникнення хронічних захворювань у дітей  починаючи з раннього шкільного віку.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Завершення будівництва та введення в експлуатацію приміщень загальноосвітніх шкіл:

- у с.мт. Верховина (на 450 учнівських місць);

- у с. Крилос Галицького району (на 250 учнівський місць);

- у с. Чернятин  Городенківського району (на 295 учнівських місць);

- гімназії у м. Тлумачі (на 350 учнівських місць);

2. Введення в дію спортивних залів у 2-х загальноосвітніх закладах області (в с. Олеша Тлумацького району та в м. Косові).

3. Поліпшення якості надання  освітніх послуг   в регіоні.

8. Основні заходи проекту

 

1. Завершення виконання будівельно-монтажних робіт;

2. Проведення благоустрою територій навчальних закладів;

3. Введення об’єктів в експлуатацію та підготовка документів для передачі витра з будівництва  експлуатуючим організаціям;

4. Урочисті заходи, пов’язані з відкриттям навчальних закладів.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Травень  2016 р. – грудень 2017р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

13517,042

23126,404

30210,0

66853,446

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Відділи капітального будівництва, підрядні організації, структурні підрозділи ОДА, відповідальні за освіту, громадські організації, батьківські комітети тощо.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

 

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція існуючих будівель,  добудова приміщень та капремонт  дошкільних  навчальних закладів

2. Номер і назва завдання

Стратегічна ціль 4 Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року «Розвиток людського капіталу» 

Операційна ціль 4.2.  «Підвищення обізнаності та соціальної адаптивності населення до потреб ринку праці

Напрям 4.1  «Комплекс заходів з адаптації молоді до умов регіонального ринку праці»

 

До Плану заходів -  Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці

3. Мета та завдання проекту

Мета проекту: створити належні умови для реалізації права дітей дошкільного віку сіл Кінашів Галицького та Лисець Тисменицького районів на здобуття дошкільної освіти.

1. Завершення будівельно-монтажних робіт з реконструкції та добудови приміщень дошкільних навчальних закладів;

2. Проведення благоустрою територій;

3. Відкриття та введення в експлуатацію збудованих приміщень.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

- с. Кінашів Галицького району;

- с. Лисець Тисменицького району;

- с. Спас Рожнятівського району;

- с. Королівка Тлумацького району.

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Діти дошкільного віку, а також педагогічний колектив дошкільних навчальних закладів населених пунктів:

- с. Кінашів Галицького району;

       - с. Лисець Тисменицького району;

       - с. Спас Рожнятівського району;

      - с. Королівка Тлумацького району.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Освіта, в тому  числі дошкільна, у ХХІ ст. являється визначальним фактором розвитку економіки та суспільства в цілому. Звісно, вона повинна бути якісною та доступною. Значний вплив виховний  процес та економічну ефективність функціонування закладів дошкільної освіти має стан їхніх будівель та матеріально-технічного забезпечення.

Нажаль, недостатні обсяги фінансування мережі дошкільних навчальних закладів не дозволяють створити належних умов навчання для дітей.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Завершення робіт з реконструкції та добудови дошкільних навчальних закладів у с. Кінашів Галицького району, с. Лисець Тисменицького району, капітального ремонту дитсадка в с. Спас Рожнятівського району.

2. Введення в дію дошкільного навчального закладу на 18 місць в с. Кінашів Галицького району, на 75 місць в с. Спас Рожнятівського району, на 80 місць в с. Лисець Тисменицького району;

3. Відкриття навчально-виховного комплексу на 36 місць в                            с. Королівка Тисменицького району;

4. Поліпшення якості дошкільної освіти у згаданих населених пунктах.

8. Основні заходи проекту

 

1. Завершення виконання будівельно-монтажних робіт;

2. Проведення благоустрою територій дошкільних навчальних закладів;

3. Введення об’єктів в експлуатацію та підготовка документів для передачі витрат    експлуатуючим організаціям;

4. Урочисті заходи, пов’язані з відкриттям дошкільних навчальних закладів.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

Травень  2016 р. – грудень 2017р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

7461,8

14403,836

 

21865,636

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку, місцеві бюджети

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Відділи капітального будівництва, підрядні організації, структурні підрозділи ОДА, відповідальні за освіту, громадські організації, батьківські комітети тощо.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)