Технічне завдання

Реконструкція пологового відділення Любашівської ЦРЛ за адресою: Одеська обл. смт. Любашівка вул. Леніна 47

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проектурегіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Реконструкція пологового відділення Любашівської ЦРЛ за адресою: Одеська обл. смт. Любашівка вул. Леніна 47.

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Розвиток сільської місцевості

Пріоритетний розвиток сфери сільської соціальної інженерної інфраструктури (насамперед автомобільних доріг, телекомунікацій та інших засобів інформаційного забезпечення, об’єктів комунального господарства, сфери освіти та охорони здоров’я)

 

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення надання якісної та ефективної спеціалізованої медичної допомоги на ІІ рівні, запобігання материнських та перинатальних втрат

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Любашівський район, частково: Савранський, Ширяївський, Ананьївський, Миколаївський райони Одеської області

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

До 30 тис. жіночого та дитячого населення

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

В Любашівській ЦРЛ ремонт будівлі пологового відділення вкрай необхідний – пологовий будинок збудований на початку 90-х рр. і не зазнавав за цей час капітального ремонту. Зношення комунікацій досягає 90-100%. Приміщення морально і технічно застаріле, не відповідає сучасним нормам щодо спільного перебування матері і дитини, можливостям партнерських пологів.

Крім того, північні райони Одеської області, відзначаються високою перинатальною та малюковою смертністю. Підвищення якості та забезпечення доступності медичної допомоги шляхом переоснащення медичних закладів та розвиток інфраструктури дасть змогу зменшити цей показник.

В зв’язку з цим у 2013 – 2014 рр. було розроблено проект реконструкції пологового відділення з метою створення в ньому сучасного міжрайонного Перинатального центру. Одержано позитивний висновок держбудекспертизи.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Зниження показників перинатальної та малюкової та материнської смертності.

8. Основні заходи проекту

 

  1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.
  2. Будівельні роботи з реконструкції пологового відділення Любашівської ЦРЛ за адресою: Одеська обл. смт. Любашівка вул. Леніна 47.
  3. Придбання обладнання для Перинатального центру.
  4. Відкриття Перинатального центру.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

Липень 2015 – грудень 2016 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

6397,890

8111,185

 

14509,075

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, обласний бюджет, місцевий бюджет .

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Органи місцевого самоврядування,  райдержадміністрація, відповідні управління обласної державної адміністрації

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)