Технічне завдання

Капітальний ремонт Киселівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Великоволодимирівська, 75 в с.Киселів Кіцманського району Чернівецької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Капітальний ремонт Киселівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Великоволодимирівська,75 в с. Киселів Кіцманського району Чернівецької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Реалізація проекту відповідає ціль 2  «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» та операційній цілі «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року. Також проект відповідає стратегічній цілі 2 «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» та операційній цілі 2.2. « Розвиток науки та освіти», визначених Проектом Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

 Реалізація проекту забезпечить вирішення наступних завдань щодо розвитку шкільної освіти, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та Проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року:

- забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів;

- забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази.

3. Мета та завдання проекту

 

Метою проекту є забезпечення надання освітніх послуг в належних санітарно-гігієнічних умовах відповідно до вимог чинного законодавства  дітям шкільного віку територіальної громади с. Киселів капітальний ремонт  Киселівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Великоволодимирівська, 75 в с. Киселів Кіцманського району.

Завдання проекту:

  • надання високоякісних освітніх послуг в належних санітарно-гігієнічних умовах
  •  модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Територія с. Киселів

 

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

громада с. Киселів (2873 чоловік, в т. ч. 260 дітей шкільного віку, батьків -550 чол.)

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Одними з основних проблем Киселівської ЗОШ І-ІІІ ст. є високі витрати природного газу на опалення та неестетичний зовнішній вигляд школи. Крім того, не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам класи.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Заміна всіх вікон старого навчального корпусу та зменшення добових витрат природного газу на опалення на 20%. Створення належних умов навчання для 260 учнів

8. Основні заходи проекту

 

Проведення капітального ремонту: заміна засклених віконних рам, демонтаж віконних коробок в кам’яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, встановлення нових металопластикових вікон

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з листопада 2015 р. по грудень  2015 р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

318,750

-

-

318,750

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку 286,875 тис. грн. (90%), районний бюджет 31,875  тис. грн.(10%)

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації, Киселівська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

                                                   -