Технічне завдання

Стратегічна ціль 3.3.Поліпшення демографічної ситуації і стимулювання здорового способу життя.

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Виховання у дошкільників основ національної самосвідомості та їх фізичного розвитку шляхом створення зовнішнього розвивального середовища у стилі козацтва з елементами петриківського розпису»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічна ціль 3.3.Поліпшення демографічної ситуації і стимулювання здорового способу життя. Рішення №338-40/У1 від 26 лютого 2015 року «Про Стратегію розвитку Петриківського району на період до 2020 року».

3. Мета та завдання проекту

 

-Облаштувати розвивальне зовнішнє  ігрове середовище в національно-українському стилі  з елементами петриківського розпису та подальше упровадження у практику роботи дошкільного навчального закладу особистісно - орієнтованої моделі дошкільної освіти;

-Сприяти застосування широкого спектру ігрових методів, як ефективних засобів фізичного та  патріотичного виховання, національної самосвідомості  дошкільників;

-Забезпечити створення цілісної системи  зовнішнього  розвивального ігрового середовища в національно-українському стилі  з елементами петриківського розпису та групових осередків  народознавства , в рамках виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Петриківський район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

7330 мешканців Петриківської територіальної громади

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Одним із головних завдань діяльності педагогічного колективу закладу є виховання патріотизму дітей,  їх національної самосвідомості, впровадження у освітню діяльність дошкільників навчання  елементам петриківського декоративного  розпису та створення відповідного розвивального простору, який би забезпечував виховання здорової життєво компетентної особистості. Не менш важливою проблемою сьогодення є погіршення стану здоров’я дітей, яке відбувається на фоні напруженої санітарно-епідемічної ситуації в країні, забруднення довкілля, зниження життєвого рівня більшості сімей, недостатньої медичної допомоги, нездорового індивідуального способу життя.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

-Створення умов для  формування  у дитини відповідних фізичних навиків,  виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю, ознайомлення зі звичаями українського народу та  козаків, виховання високого ідеалу служіння своєму  народові;

-Створення цілісної системи розвивального середовища на ігрових майданчиках, яка дасть змогу забезпечити  дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти щодо фізичного та культурного розвитку дошкільників.

-Розширення можливості  використання  різноманітних форм та методів фізичного виховання дітей, патріотизму та національної самосвідомості дітей, їх любові до рідного краю.

8. Основні заходи проекту

 

Реалізація даного проекту буде здійснена за допомогою таких методів та механізмів:

  • Економічних:співучасть громади у вирішенні соціально-економічних проблем місцевого самоврядування, покращення благоустрою мікрорайону селища;
  • Майнових: модернізація та сучасне облаштування дитячого садочка, як комунальної інфраструктури селища, що зумовить більшу привабливість закладу та його цілісну композицію;
  • Правових: сприяння дотриманню права дітей на створення належних умов для їх повноцінного розвитку та виховання;
  • Соціально-педагогічних: зайнятість дітей, покращення їх фізичного розвитку, виховання почуття патріотизму  та розширення методів та форм педагогічного впливу на дітей;
  • Управлінських: вдосконалення роботи педагогічного колективу дошкільного закладу, підвищення рівня їх професійної майстерності, поліпшення рівня участі батьківської громади у прийнятті та контролі за виконанням рішень.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

з червня 2015 до  грудня 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

ДФРР

Місцевий бюджет

 

 

 

162,0

59,3

11. Джерела фінансування проекту

 ДФРР , місцевий бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

ТОВ «Агро-Альянс К», ТОВ «Агрофірма «Світанок», ТОВ «Альфа-Агро», ТОВ «ПМК 17-Персонал», ТОВ «ІНТТАС ГМБХ», ТзОВ «Петриківка», ФГ «Еталон», приватний підприємець Волошина А.С., приватний підприємець ХоменкоВ.В., Благодійний фонд «Берегиня», які будуть виконувати функції участі у співфінансуванні  та редакція газети «Петриківські вісті», яка буде здійснювати інформаційні послуги щодо реалізації проекту.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Важливим чинником реалізації проекту є залучення  громадськості та  партнерів .

 

 

 

Керівник проекту                                                 О.Г Гавриленко