Технічне завдання

2.3.3. Поліпшення соціальної інфраструктури

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проектурегіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

«Енергозберігаючі заходи в ДНЗ «Барвінок» для комфорту і затишку вихованців»

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

п.2.3.3. Поліпшення  соціальної   інфраструктури  села.

3. Мета та завдання проекту

 

Створення  комфортних умов для  вихованців ДНЗ «Барвінок» шляхом здійснення  енергозберігаючих  заходів по утепленню закладу та   підвищення їх рівня розвитку творчого спрямування .

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Територія, на яку  поширюється  ефективність проекту включає в себе  с. Олександрівку- центральну садибу  Олександрівської сільської ради та  прилеглі села, діти з яких відвідують ДНЗ: Богодарівка , Писанці , Новоскелювате , Червоний Лиман

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

2224  особи.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Основні проблеми, на вирішення яких спрямований  проект :

- відсутність умов для творчого розвитку  дітей  дошкільного віку нашої  громади ;

- застарілість та  багатолітня експлуатація  споруди  ДНЗ без капітального ремонту  приводять до росту  простудних , вірусних  захворювань вихованців  також є  загроза безпеці їх життя;

- відсутність фінансування  сільської  ради для  усунення  наявних проблем.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Очікуємо слідуючі кількісні та якісні показники  від реалізації  проекту :

- об’єднання влади, громади, бізнесу для вирішення спільної проблеми, що покладена в основу проекту;

- створення 4 творчих гуртків на базі ДНЗ;

- зайнятість дітей у гуртках та як наслідок – наявність можливості у сільської малечі творчо розвиватися;

-  підвищення рівня безпосередньої участі жителів громади у здійсненні процесів місцевого самоврядування;

- зміцнення матеріально – технічної бази ДНЗ: утеплення стін будівлі, поновлення інтер’єру музичної зали;

- поліпшення рівня життя найменших членів громади – дітей, через здійснення запланованих організаційно – технічних заходів;

- підвищення авторитету місцевої влади, так як реалізований проект продемонструє можливість вирішувати багато гострих питань на рівні сільської ради.

8. Основні заходи проекту

 

Виконання робіт по зовнішньому оздобленню фасаду будівлі  – утеплення стін, поточний ремонт та оздоблення музичної зали.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

червень-листопад 2015р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

105,2

 

 

 

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет 76,8

місцевий бюджет -28,4

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)