Технічне завдання

3.4.2.Розвиток альтернативної енергетики

Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проект)

«Впровадження інноваційних енерго - та ресурсозберігаючих технологій для забезпечення сталого розвитку та  іституційної сталості закладів соціально - культурної сфери у паливних брикетах»

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

3.4.2. Розвиток альтернативної енергетики

3. Мета та завдання проекту

Створення виробничих потужностей для вирішення проблем з розчисткою узбіч доріг, санітарною очисткою лісосмуг з одночасною утилізацією відходів шляхом виготовлення висококалорійних паливних брикетів, що дозволить також залучити в паливний оборот відходи сільгоспвиробництва, збільшити кількість робочих місць, понизити вартість твердого палива з урахуванням доставки та забезпечити потреби району у паливних брикетах для закладів соціальної - культурної сфери. Застосування інноваційних технологій, які не мають аналогів в районі, що потенційно рекомендований до використання нетрадиційних джерел енергії.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

  1. Створення Координаційної робочої групи проекту з представників партнерів та цільових груп проекту для постановки технічних завдань для виконавців, контролю за якістю виконання.
  2. Підготовка організаційно-правових документів для придбання обладнання.
  3. Укладання договорів з підрядними організаціями щодо проведення монтажних робіт.
  4. Монтаж обладнання.
  5. Наладка системи пуску в роботу
  6. Представлення результатів проекту та розрахунок реальної економії бюджетних коштів.

 

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

  • територіальні громади Межівського району;
  • бюджетні установи;
  • заклади соціально-культурної сфери;
  • місцеві фермери, підприємці, населення

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Вирішення проблем з розчисткою узбіч доріг, санітарною очисткою лісосмуг з одночасною утилізацією відходів шляхом виготовлення висококалорійних паливних брикетів, що дозволить також залучити в паливний оборот відходи сільгоспвиробництва, збільшити кількість робочих місць, понизити вартість твердого палива з урахуванням доставки та забезпечити потреби району у паливних брикетах для закладів соціальної - культурної сфери.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

- реалізація завдань Стратегії розвитку регіону;

- створення виробничих потужностей по виготовленню паливних брикетів;                           

- формування організаційних, методологічних та фінансових основ для сталого функціонування лінії по виробництву паливних брикетів;

- створення додаткових  робочих місць;

- розширення сфери використання альтернативних видів палива;

- розвиток малого та середнього підприємництва;                                         

- отримання додаткових надходжень до бюджету;

- забезпечення стратегічного розвитку місцевої громади, регіону;         

- підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування;

- покращення санітарного та екологічного стану місцевості.

 

8. Основні заходи проекту

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

09.2015- 01.01.2016

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

715,00

11. Джерела фінансування проекту

Загальний розмір бюджету складає 715,0 тис. грн., в тому числі:

200,0 тис. грн. (28 % загального бюджету) за рахунок Фонду ,

380,0  тис. грн. (53 % загального бюджету) за рахунок ради-переможця,

135,0  тис. грн. (19 % загального розміру бюджету) за рахунок рад і організацій

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

Межівської районною радою, як учасником конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування,  було визначено таких партнерів для реалізації проекту:

ПГСП “Мрія”                                                                    

ТОВ “Фрунзе”                                                                  

ДОКП “Межівський комунсервіс”                           

Богданівська сільська рада                                       

Веселівська сільська рада                                          

Демуринська селищна рада                                       

Іванівська сільська рада                                             

Зорянська сільська рада                                             

Межівська селищна рада                                            

Новогригорівська сільська рада                              

Новопавлівська сільська рада                   

Преображенська сільська рада                 

Слов’янська сільська рада                                          

Райпільська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

 

 

 

 

Заступник голови районної ради                                                 В.В.Діденко