Технічне завдання

Стратегічний напрямок 2, стратегічна ціль 2.2.2. Покращення матеріально технічної бази АЗПСМ та ФАП

Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів

Державного фонду регіонального розвитку

 

Назва проекту

«Створення сприятливих умов  для надання первинної медико-санітарної допомоги    лікарями загальної практики сімейної медицини мешканцям с.Хутірське Петриківського району».

Завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Стратегічний напрямок 2, стратегічна ціль 2.2.2. Покращення матеріально технічної бази АЗПСМ та ФАП

Ціль, що буде досягнута внаслідок реалізації проекту та стислий опис проблеми, яка вирішується

Покращення  медичного обслуговування сільського населення.

Проект дасть можливість, при умові виконання поставлених завдань, а саме проведення реконструкції приміщення Хутірської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, оновлення матеріально – технічної бази  закладу шляхом  залучення додаткових фінансових ресурсів,  повернути довіру громадян до вітчизняної медицини і головне - поліпшити стан здоров’я населення, що забезпечить соціальну справедливість і право громадян на отримання якісної медичної одопомоги. 

Ключові заходи проекту для досягнення цілі

Виконання  будівельних робіт по реконструкції будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Хутірське.

Проведення оснащення  лікувально – діагностичним обладнанням та технічне оснащення.

Залучення громади до вирішення власних проблем.

 

 

Кількість населення, на яке поширюється проект

        2060 мешканців с.Хутірське

 

Показники успішності проекту

Проведено реконструкцію будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Хутірське.

Проведено оснащення  лікувально – діагностичним обладнанням та технічне оснащення. 

Залучено громаду до вирішення власних проблем.  

 

Період здійснення:

з (01 /2015 рік) - до (місяць12 /2015 рік):

Вартість проекту, тис. грн.

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

420,0 тис.грн

-

-

420,0 тис.грн

Джерела та частки фінансування

Загальний бюджет проекту становить 420,0 тис.грн,

         в тому числі:

-з ДФРР -  331,0 тис.грн;

-кошти заявника (районний бюджет) - 50,0 тис.грн;

-кошти Хутірської сільської ради 11,0 тис.грн;

-кошти організацій – партнерів 28,0тис.грн.

 

Ключові учасники  реалізації проекту

1Районна рада:

- розробка та надання Проекту до Державного Фонду регіонального розвитку;

- передбачити  у районному бюджеті  на 2015 рік  кошти для реалізації цієї програми у сумі 50,0 тис.грн;

- контроль за використанням коштів;

- координацію роботи і організаційні питання з реалізації даного проекту;

- контроль за виконанням заходів та термінів проекту;

- контроль за виконанням партнерами своїх зобов’язань.

2. Хутірська сільська  рада:

-  провести організаційне забезпечення по підготовці і реалізації проекту;

-  передбачити  у  бюджеті сільської ради на 2015 рік  кошти на реалізацію цього проекту в сумі  11,0 тис.грн;

3. Петриківський районний комунальний заклад охорони здоров’я «Центр  первинної медико-санітарної допомоги»:

-  формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг .

4. Хутірська амбулаторія загальної практики сімейної медицини:

- зробити інвентаризацію обладнання амбулаторії загальної практики    сімейної медицини;

-  виконання завдань проекту;

5. Хутірська сільська громадська організація «Зоря 2012» Петриківського району Дніпропетровської області:

-   громадський контроль за реалізацією проекту;

- надання благодійницької допомоги для реалізації проекту, на суму 1,0 тис.грн;

6. СТОВ «Хутірське»,ТОВ «Агро-АльянсК»,ТОВ «Агрофірма Світанок»,Ф/г «Відродження»,Сільське ф/г «Панко»,ПП«Будівельник-Юг», ФОП «Царенко», ПП «Савко»:

- надання благодійницької допомоги для придбання матеріалів на реконструкцію приміщення амбулаторії;

7. Петриківський районний благодійний фонд «Єдність»:

- проведення роботи щодо залучення коштів від організацій-партнерів для реалізації проекту;

8. Петриківський районний центр зайнятості:

- направлення на   громадські роботи громадян, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості.

9. Редакція газети «Петриківські вісті»;

-висвітлення на сторінках газети «Петриківські вісті» процесу реалізації проекту;

-друк розповідей про активних учасників проекту.

 

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

Важливим чинником реалізації проекту є залучення  громадськості та бізнес-партнерів до цього процесу.