Технічне завдання

Капітальний ремонт приміщень відділення 2-ої хірургії (7 поверх) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул.Фастівська, 2 в м.Чернівці

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Капітальний ремонт приміщень відділення 2-ої хірургії (7 поверх) обласної комунальної установи «Лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Фастівська,  2  в м. Чернівці

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Реалізація проекту відповідає ціль 2  «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» та операційній цілі «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року. Також проект відповідає стратегічній цілі 2 «Розвиток культури, науки, соціальної сфери, як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» та операційній цілі 2.3. «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, спорту», визначених Проектом Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року.

Реалізація проекту забезпечить вирішення наступних завдань щодо розвитку медицини в області, визначених Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та Проекту Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2020 року:

- профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості;

- підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги.

 
3. Мета та завдання проекту

 

Мета: забезпечення надання належної висококваліфікованої хірургічної  допомоги мешканцям області в належних санітарно-гігієнічних умовах

Завдання:

- капітальний ремонт приміщень, моральне та фізичне оновлення обладнання;

- приведення до норм світового стандарту приміщень та сучасного обладнання для цілодобового догляду за пацієнтами з важкою  гнійною хірургічною патологією  та складними оперативними втручаннями;

- приведення  умов перебування хворих на гнійну хірургічну патологію  у відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм та потребами населення регіону.

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Чернівецька область  

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

населення Чернівецької області (906 900 мешканців)

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 Значною медико-соціальною проблемою в області є гнійно-септичні захворювання. Капітальний ремонт обумовлений негативними тенденціями зростання внутрішньо-лікарняних інфекцій, так як у  палатах на лікуванні перебувають по 5-7  хворих, що не відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

   Відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії (базується на 7 поверсі лікарні) єдине в області відділення третинного рівня, яке надає невідкладну допомогу населенню області з гнійно-септичними ускладненнями хірургічних нозологій та потребує покращання умов для можливості встановлення сучасного моніторингового обладнання та апаратів штучної вентиляції легень, в тому числі і у пацієнтів-спинальників.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Реалізація проекту дозволить збільшити кількість пролікованих хворих з хронічною судинною патологією, трофічними захворюваннями нижніх кінцівок, синдромом стопи діабетика, з гнійно-септичними ускладненнями, організувавши на його базі спільно з БДМУ обласний центр лікування такої патології, збільшивши кількість пролікованих хворих на 350 за рік, підвищити плану виконання ліжко-дня на 10 %, скоротити середній ліжко день на 1%  та збільшити потік хворих як з міста Чернівці так і з районів області для надання високо кваліфікованої спеціалізованої  допомоги хворим з важкою гнійно-септичною патологією, зменшити післяопераційну летальність на 10%, гнійно-септичні ускладнення на 15%.

8. Основні заходи проекту

 

проведення внутрішньо-оздоблювальних робіт: шпаклювання, фарбування стелі, стін, улаштування підлог, заповнення дверних і віконних прорізів, сантехнічні роботи, монтаж електроприладів,  введення об’єкту в експлуатацію в 2015 році

9. Період реалізації проекту

 

з вересня 2015  по грудень 2015 р.

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн..

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

4 295,090

-

-

4 295,090

11. Джерела фінансування проекту

Державний фонд регіонального розвитку  3 865,581 тис. грн. ( 90,0 %),  обласний бюджет 429,509тис. грн.(10,0 %)

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецька обласна рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-