Технічне завдання

3.3.9.5. Будівництво мереж електропостачання комплексу гідротехнічних споруд № 1 Вербівської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Будівництво мереж електропостачання комплексу гідротехнічних споруд № 1 Вербівської сільської ради, Пологівського району, Запорізької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання зі Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2

Пріоритетний напрямок 3.3. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним та аграрним комплексами», операційна ціль 9 «Соціальний розвиток села»

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Підвищення стандартів життя в сільській місцевості».

3. Мета та завдання проекту

 

Задоволення потреб жителів села у господарсько-питній воді, як для споживання, так і для  використання в селянському господарстві.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

с. Вербове Пологівського району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1001 жителів.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

На даний час джерелом господарсько-питного забезпечення населення є криниці та артезіанська свердловина. Проте рівень води у криницях за останній час значно знизився, а подекуди вода зовсім зникла. Діюча артезіанська свердловина та водопровідна мережа, яка знаходиться в комунальній власності сільської ради, майже вийшла з ладу. В літній період вода подається погодинно. Вода не відповідає санітарним нормам «Питна вода». Часті ремонти свердловини несуть нестабільність у водопостачанні.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

1. Забезпечення жителів якісною питною водою.

2. Підвищення інвестиційної привабливості території.

8. Основні заходи проекту

 

1. Відкопування котлованів, земляні роботи.

2. Монтаж фундаментів.

3. Оздоблювальні роботи.

4. Виконання дренажної системи.

5. Виконання контура заземлення.

6. Монтаж металоконструкції та металовиробів.

7. Покрівельні роботи.

8. Відновлення благоустрою

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

10/2015 – 11/2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

43,982

 

 

43,982

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Пологівська райдержадміністрація, Вербівська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)