Технічне завдання

3.3.9.4. Реконструкція водопровідних мереж в с. Долина Токмацького району Запорізької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція водопровідних мереж в с. Долина Токмацького району Запорізької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання зі Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2

Пріоритетний напрямок 3.3. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним та аграрним комплексами», операційна ціль 9 «Соціальний розвиток села»

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Підвищення стандартів життя в сільській місцевості».

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення населення якісною питною водою, зменшення втрат води в системах

4. Територія, на яку проект матиме вплив

с. Долина Токмацького району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

280 жителів.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Основна кількість водопроводів, збудованих колишніми сільгосппідприємствами з різних матеріалів (чавунні, стальні, тощо), просто руйнуються. З настанням тепла з’явилася нескінченна кількість поривів, через що погіршилась якість води.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. 100 % оновлення водопровідної мережі в с. Долина.

2. Стабілізація тарифів на водопостачання.

3. Ощадливе використання водних запасів.

4. Підвищення якості питної води.

5. Зменшення фінансових та трудових витрат комунальних підприємств при обслуговуванні водопроводів.

8. Основні заходи проекту

 

Заміна аварійних ділянок водопровідної мережі в с. Долина

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

10/2015 – 12/2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

335,174

 

 

335,174

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Токмацька райдержадміністрація, Долинська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)