Технічне завдання

3.3.9.3. Покрівля учбового корпусу інв. № 1030002 Комунального закладу Роздольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Михайлівської районної ради Запорізької області. Реконструкція з утепленням

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Покрівля учбового корпусу інв. № 1030002 Комунального закладу Роздольська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Михайлівської районної ради Запорізької області. Реконструкція з утепленням

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання зі Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2

Пріоритетний напрямок 3.3. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним та аграрним комплексами», операційна ціль 9 «Соціальний розвиток села»

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 1 «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів», операційна ціль «Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості», завдання «Розвиток сільської місцевості».

3. Мета та завдання проекту

 

Покращення умов надання освітніх послуг для учнів Роздольської ЗОШ

4. Територія, на яку проект матиме вплив

с. Роздол Михайлівського району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1,5 тис. жителів.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Будівля комунального закладу «Роздольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Михайлівської районної ради Запорізької області побудована у 1967 році. Ремонт покрівлі не здійснювався з початку її введення в експлуатацію, тому покрівля має значно зношений стан, протікає та потребує термінового ремонту і утеплення. Крім того, зношений стан покрівлі негативно впливає на температурний режим та спричиняє значні енерговитрати.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Забезпечення сприятливого теплового режиму приміщення

2. Створення умов для якісного надання освітніх послуг.

3. Заощадження бюджетних коштів

8. Основні заходи проекту

 

1. Демонтаж покрівлі учбового корпусу

2. Монтаж покрівлі учбового корпусу

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

10/2015 – 11/2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

321,070

 

 

321,070

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Михайлівська райдержадміністрація, Роздольська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)