Технічне завдання

3.3.9.2. Будівництво (буріння) розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання за адресою: комплекс гідротехнічних споруд № 1 Вербівська сільська рада Пологівський район Запорізька область

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Будівництво (буріння) розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання за адресою: комплекс гідротехнічних споруд № 1 Вербівська сільська рада Пологівський район Запорізька область

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання зі Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2

Пріоритетний напрямок 3.3. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним та аграрним комплексами», операційна ціль 9 «Соціальний розвиток села»

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Підвищення стандартів життя в сільській місцевості».

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення жителів села Вербове якісною питною водою

4. Територія, на яку проект матиме вплив

с. Вербове Пологівського району

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1001 жителів.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Артезіанська свердловина, яка забезпечує жителів села Вербове питною водою на даний час зношена, постійно виходить з ладу. Згідно з дослідженнями, вода, що подається з водогону, перевищує показники жорсткості, має в осаді пісок, не відповідає ГОСТУ «Вода питна». Жителі змушені використовувати для пиття привозну воду з інших територій.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Задоволення потреб жителів села у господарсько-питній воді.

2. Покращення соціально-побутових умов шляхом надання якісних комунальних послуг.

8. Основні заходи проекту

 

1. Обстеження та узгодження майданчика, планування майданчика.

2. Розміщення обладнання.

3. Будівництво відстійника з циркуляційною системою для бурового промив очного розчину.

4. Зняття родючого шару з майданчика будівництва з подальшим використанням під час впорядкування території.

5. Будівництво свердловини иа насосної станції.

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

10/2015 – 11/2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

392,296

 

 

392,296

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Пологівська райдержадміністрація, Вербівська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)