Технічне завдання

Підвідний газопровід до с.Качурівка Котовського району - будівництво

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Підвідний газопровід до с.Качурівка Котовського району - будівництво

Програма соціально-економічного розвитку Котовського району на 2014 рік , затверджена рішенням Котовської районної ради від 25.02.2014 року №294-VI

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Територіальна

соціально-економічна інтеграція

і просторовий розвиток.

Підвищення стандартів життя в

сільській  місцевості. .

Державної стратегії регіонального

Розвитку на період до 2020 року

4.4 Підвищення рівня газифікації

сільських населених пунктів

4.7 Розвиток послуг комунальної

сфери

 

 

3. Мета та завдання проекту

 

Мета:

-розвиток послуг комунальної сфери

-підвищення рівня газифікації сільських населених пунктів;

Завдання:

-підвищення рівня життя населення

- підвищення рівня газифікації сільських населених пунктів

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Котовський район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

   560 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Потреба в завершені будівництва наступних об’ектів:

- Газифікація підвідного газопроводу до с.Качурівка Котовського району

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Кількість об’єктів до будівництва, од. – 1 од.

Рівень готовності обєктів, %:

- Підвідний газопровод до с.Качурівка Котовського району  – 100%

8. Основні заходи проекту

 

- будівництво підвідного газопровіду до с. Качурівка Котовського району - будівництво (погашення кред заборгованості минулих років)

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

06/2007-12/2020

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

1309,4

 

 

1309,4

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет,  обласний бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Відділ економічного розвитку і торгівлі Котовської РДА

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Котовської РДА

Забудовник: ТОВ " Газтранзит"          Циганенко Г.П.

Адреса: м Іллічевськ,   вул.1 травня 3,ком.300

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)