Технічне завдання

3.3.9.1. Реконструкція сільського будинку культури (улаштування системи опалення) по вул. Першотравневій, 34-А, с. Новософіївка Вільнянського району Запорізької області

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Реконструкція сільського будинку культури (улаштування системи опалення) по вул. Першотравневій, 34-А, с. Новософіївка Вільнянського району Запорізької області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Завдання зі Стратегії розвитку Запорізької області до 2015 року, затвердженої рішенням обласної ради від 06.06.2008 №2

Пріоритетний напрямок 3.3. «Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустріальним та аграрним комплексами», операційна ціль 9 «Соціальний розвиток села»

 

Завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385: ціль 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», операційна ціль «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», завдання «Соціокультурний розвиток».

3. Мета та завдання проекту

 

Створення належних умов для культурного дозвілля мешканців територіальної громади, які відвідують Новософіївський сільський Будинок культури.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Дружелюбівська сільська рада

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

1449 жителів.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

На території сільської ради відсутній дієвий механізм культурного дозвілля молоді. Також на виховання молоді негативно впливає велика кількість в районі установ виконання покарань.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

1. Підвищення ефективності використання енергоресурсів.

2. Підвищення привабливості території (для молоді та бізнесу) завдяки розвитку інфраструктури.

8. Основні заходи проекту

 

Проведення робіт з реконструкції (улаштування системи опалення)

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

10/2015 – 11/2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

224,625

 

 

224,625

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Вільнянська райдержадміністрація, Дружелюбівська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)