Технічне завдання

Розвідна водопровідна мережа с.Чубівка Котовського району Одеської області

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Розвідна водопровідна мережа с.Чубівка Котовського району Одеської області

 

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Територіальна

соціально-економічна інтеграція

і просторовий розвиток.

Підвищення стандартів життя в

сільській  місцевості.

Забезпечення  централізованим

водопостачанням сільських

населених пунктів, що користу-

ються привізною водою.

Державної стратегії регіонального

розвитку на період до 2020 року.

4.2 Розвиток та модернізація

централізованої системи

питного водопостачання.

4.7 Розвиток послуг комунальної

сфери

Стратегії економічного та соціаль

ного розвитку Одеської області

на період до 2020 року

 (затверджена рішенням

 Одеської обласної ради

 від 28 жовтня 2011 року

 №272-VI)

 

3. Мета та завдання проекту

 

Мета:

-розвиток послуг комунальної сфери

- забезпечення населення с.Чубівка питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання

 

Завдання:

-підвищення рівня життя населення

- Завершення будівництва розвідних водопровідних мереж в с. Чубівка

 - дбайливе ставлення та раціональне використання питної води, збереження водних ресурсів

 

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Котовський район

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

   503 чол.

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Потреба в завершені будівництва розвідної  водопровідної мережі в с.Чубівка.

Забезпечення якісною питною водою  населення с.Чубівка Котовського району

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Підвищення якості води до стандартів .

Поліпшення стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в селищі

 Охоплення населення послугами централізованого водопостачання до 100%.

Відсутність звернень та скарг

Забезпечення 2-х торгових об’єктів водопостачанням

8. Основні заходи проекту

 

Будівництво розвідної водопровідної мережі с.Чубівка Котовського району

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

06/2007-12/2015

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

709,4

-

-

709,4

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний бюджет,  обласний бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Котовської РДА

Новоселівська сільська рада

Забудовник: ТОВ " Газтранзит"          Циганенко Г.П.

Адреса: м Іллічевськ,   вул.1 травня 3,ком.300

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

-