Технічне завдання

1.4.6 Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області на місці існуючому невпорядкованого сміттєзвалища (І черга)

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку. Цілі 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом. Регіональна стратегія.

Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року. Завдання: 1.4.6 Формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами

3. Мета та завдання проекту

 

1. Впорядкування утилізації твердих побутових відходів,  зменшення їх негативного впливу на здоров’я людей та на навколишнє природне середовище.

2. Запобігання та усунення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище.

3. Захист від забруднення підземних та поверхневих вод;
попередження самозаймання відходів і забруднення атмосферного повітря.

4. Запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань птахами, гризунами, комахами.

5. Очищення ґрунту прилеглої до полігону ТПВ території. 

6. Покращення рівня життя мешканців міста Пирятина. 

7. Підвищення туристичної привабливості міста.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Територія Пирятинської міської ради

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

17299 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

Проблема побутових і промислових відходів як в Україні, так і в  м. Пирятин, стала особливо актуальною у зв’язку з ростом міста та зростаючою кількістю твердих побутових відходів.

У результаті життєдіяльності населення виникають різноманітні відходи: тверді, рідкі, пастоподібні, пилуваті. Вони, крім епідемічної і токсичної дії, впливають на стан поверхневої та ґрунтової води, на стан повітря та ґрунту.

Значні труднощі для санітарного очищення м. Пирятин викликають тверді побутові відходи (ТПВ), тому що їх кількість з часом зростає, а вартість вивезення та знешкодження збільшується. Використання необладнаного, невпорядкованого звалища відходів приводить до забруднення навколишнього природного середовища.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 -зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ на територіях населених пунктів Пирятинської міської ради;

 -підвищення рівня благоустрою територій населених пунктів;

 -покращення матеріально-технічної бази КП „Каштан“– будівництво полігону ТПВ.

 

8. Основні заходи проекту

 

 Корегування кошторисної частини розробленого проекту на будівництва полігону ТПВ.

 Оголошення та проведення відкритих торгів на предмет закупівлі „Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Пирятин, Пирятинського району, Полтавської області на місці існуючому невпорядкованого сміттєзвалища (1 черга)“.                             

 Проведення конкурсу на виконавця послуг із збирання, вивезення та знешкодження ТПВ з території міста.

 Залучення інвестицій.
 Розповсюдження інформації в місцевих ЗМІ.

 

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

з  січня 2016 - до грудня 2017

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

 

Разом

2266,3

ДФРР-2016,300

Міський бюджет-250,000

2264,992

ДФРР-2014,992

Міський бюджет-250,000

 

4531,292

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний Фонд регіонального розвитку, міський бюджет об’єднаної Пирятинської громади

 

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Пирятинська міська рада - реалізація, фінансування.

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)