Технічне завдання

Капітальний ремонт будинку культури с.Точилове Ананьївського району Одеської області

Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Капітальний ремонт сільського будинку культури в селі Точилове, Ананьївського району, Одеської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

 Соціальнокультурний розвиток

Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл.

3. Мета та завдання проекту

 

Забезпечення населення якісними культурними  та духовними послугами. Проведення урочистих заходів та культурних програм.

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Село Точилове, Гандрабури. Байтали

 

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

3600  особи

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

 На території села знаходиться Будинок культури,  який побудовано в 1987 році.

Площа покрівлі складає  890 кв. метрів, яка знаходиться в незадовільному стані (протікає), внаслідок чого руйнуються стіни.  Через рік будівля  буде знаходиться в аварійному стані.

Для проведення капітального ремонту обсяг коштів складає 543,338 тис. грн.

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Перспективні наслідки реалізації проекту.

Буде відремонтовано  Будинок  культури.

Сільське населення буде забезпечено якісними культурними  та духовними послугами.

 

8. Основні заходи проекту

 

Капітальний ремонт сільського будинку культури

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З червня 2015 до грудня 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

543,338

0

0

543,338

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний-489,0 тис.грн.

Сільський – 54,338 тис.грн.

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Ананьївська районна державна адміністрація

Точилівська сільська рада

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Відсутня