Технічне завдання

Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності

Форма технічного завдання на інвестиційну програму, проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

2.2.8. Створення інноваційного центру з функціями експертно-інформаційної підтримки інновацій та проектної діяльності. 2.2.10. Створення наукового парку на базі провідних вищих навчальних закладів регіону із технологічним, освітнім, фізико-технічним та агропромисловим відділеннями.

Назва проекту

Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності

Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту

Формування основи інноваційної екосистеми регіону через ефективне та раціональне використання наукового потенціалу, матеріально-технічної бази Поділля для перетворення області у регіон із збалансованою енергетичною, інформаційною та промисловою інфраструктурою.

Територія на яку проект матиме вплив

Вінницька область

Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту

Орієнтовно 5400 осіб в т.ч. понад 1000 студентів, близько 400 науковців та винахідників, близько 4000 співробітників підприємств, що  займатимуться інноваційною діяльністю, опосередковано – усе населення області.

Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту

В регіоні відсутня система комплексної підтримки інноваційної діяльності, що відчутно впливає на економіку (структурний дисбаланс, значний знос основних засобів, низький вміст доданої вартості продукції). Зазначені проблеми вирішуватимуться через створення наукового парку (системоутворюючий елемент), інноваційного центру як комунального підприємства та формування регіонального венчурного фонду на публічно-приватних засадах.

Очікувані кількісні та якісні результати

1.Створено базові організації, що складають основу інноваційної інфраструктури – науковий парк, інноваційний центр, венчурний фонд.

2.Проведено 12 тематичних семінарів і круглих столи із підприємцями, науковцями та винахідниками області з питань розвитку інноваційного підприємництва на Вінниччині;

3.Розроблено стандарти функціонування інноваційної екосистеми та обласну програму розвитку інноваційної діяльності.

4.Надано консультації та проведено навчання працівників понад 200 підприємств області із реалізації інноваційних проектів.

5.Створено базу даних інноваційних проектів Вінницької області із врахуванням усіх ознак інноваційної класифікації.

6.Розроблено науково обґрунтовані концепцію регіональної інноваційної системи та програму розвитку інноваційної діяльності регіону.

7.На базі підприємств області створено понад 40 проектних груп інноваційного розвитку для впровадження інноваційних проектів.

8.Створено коворкінговий центр та для підтримки діяльності проектних груп із значним інноваційним потенціалом.

9.Залучено до інноваційної діяльності понад 1000 студентів.

10. Створено регіональний “Фонд підтримки інновацій”  (венчурний фонд).

11. Створено міжнародний центр взаємодії у інноваціях.

12. Створено школу підготовки менеджерів з інноваційної діяльності.

Ключові заходи проекту

1.Організація та проведення секторальних семінарів із підприємцями з метою формування та впорядкування реальних інноваційних потреб області.

2. Консультаційно-навчальна робота із підприємцями щодо створення та реалізації інноваційних проектів, створення коворкінгового центру наукового парку.

3. Створення бази даних інноваційних проектів та- web-порталу наукового парку .

4. Створення спеціалізованої лабораторії наукового супроводження процесів кластеризації економіки регіону.

5. Створення школи підготовки менеджерів з інноваційної діяльності.

6. Підписання партнерських угод між організаціями інноваційної інфраструктури та підприємствами області.       

7. Формування проектних груп інноваційного розвитку на підприємствах області для реалізації локальних та регіональних інноваційних проектів.

8. Техніко-економічне обґрунтування регіональних проектів у енергозбереженні, ІТ, агровиробництві, освіті, реалізація регіональних проектів із фінансуванням з регіонального венчурного фонду.

Період здійснення:

з січня 2016 - до грудня 2017:

Вартість проекту, тис. грн.

1 рік (2016)

2 рік (2017)

3 рік

Разом

3563,4

3000

-

6563,4

Джерела та частки фінансування

Державний бюджет - 4177 тис.грн., обласний бюджет - 2386,4 тис.грн.

Ключові учасники  реалізації проекту

Департамент освіти і науки ОДА, Донецький національний університет, новостворені Науковий парк та Інноваційний центр, профільні громадські організації

Інша інформація щодо проекту (за потребою)

На протязі проекту передбачено надходження майже 8000 тис.грн. для формування статутного капіталу Венчурного фонду та реалізації інноваційних проектів. Враховуючи відсутність підтверджуючих документів, ці суми не включені до бюджету проекту