Технічне завдання

1.1.4 Розвиток логістично-транспортного потенціалу

Номер і назва завдання:

1.1.4. Розвиток логістично-транспортного потенціалу

Назва проекту:

1.3. Інтеграція логістичних можливостей Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні інноваційні проекти

Цілі проекту:

 • пошук проектів та вивчення можливостей Черкаської області з метою інтеграції логістичних можливостей у міжрегіональні, всеукраїнські
  і міжнародні логістичні проекти;
 • інтеграція проектів логістичних можливостей Черкаської області
  у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні проекти;
 • створення презентаційних матеріалів логістичних можливостей Черкаської області на сучасному рівні для представлення потенційним інвесторам.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Віддалені та слаборозвинені райони Черкаської області,а також новостворені індустріальні парки на території Полтавської області
як складової частини проекту «Міжнародний високотехнологічний кластер «Черкаси»

Орієнтовна кількість отримувачів вигод:

1,5 млн. осіб у Черкаській та Полтавській областях

Стислий опис проекту:

Передбачається пошук нових, аналіз існуючих проектів і вивчення можливостей інтеграції Черкаської області у міжрегіональні, всеукраїнські і міжнародні логістичні проекти.

Пошук потенційних інвесторів шляхом презентації логістичних можливостей Черкаської області на всеукраїнських та міжнародних форумах.

Очікувані результати:

 • створення презентаційних матеріалів щодо інтеграції Черкаської області у новітні логістичні можливості України;
 • отримання доступу новостворених логістичних центрів, індустріальних парків та існуючих підприємств до сучасних можливостей світової логістики;
 • можливості розвитку транспортної інфраструктури Черкаської області, а саме: залізничних станцій ім. Т. Г. Шевченка у м. Сміла
  та м. Черкаси, черкаського аеропорту, індустріального парку «Центральний» м. Кременчук та підприємств Черкаської та Полтавської областей;
 • підвищення рівня інвестиційної привабливості Черкаської області
  та формування позитивного інвестиційного іміджу;
 • підвищення рівня конкурентоспроможності Черкаської області;
 • територіальна, соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток.

Ключові заходи проекту:

 • пошук сучасних міжнародних, всеукраїнських та міжрегіональних проектів з метою інтеграції у них транспортних і логістичних можливостей Черкаської та Полтавської областей;
 • створення презентаційних матеріалів транспортних та логістичних можливостей Черкаської області;
 • у рамках програми МВАТ створення на базі Міжнародного аеропорту Черкаси«Міжнародний Вантажний Авіаційний Термінал України»;
 • перебудова і реконструкція річкового та вантажного портів м. Черкаси до рівня сучасних вимог обслуговування суден класу
  ріка – море і вимогам сучасної логістики;
 • представлення отриманого продукту на всеукраїнських
  та міжнародних форумах з метою пошуку потенційних інвесторів
  для залізничних станцій ім. Т. Г. Шевченка у м. Сміла та м. Черкаси, черкаського аеропорту, індустріального парку «Центральний» м. Кременчук, підприємств Черкаської та Полтавської областей
  та інших учасників ринку;
 • участь у міжнародних інвестиційних форумах з метою презентації можливостей Черкаської області та досягнення обізнаності міжнародної спільноти про підприємства Черкаської області
  та транспортно-логістичну інфраструктуру;
 • проведення міжнародного інвестиційного форуму на території області з метою презентації отриманого продукту.

Період здійснення:

2015 – 2017 рр.

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2015

2016

2017

Разом

700

900

900

2 500

Джерела фінансування:

Проекти міжнародної технічної допомоги,інвестиції приватних компаній, місцеві бюджети, державний бюджет

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Облдержадміністрації Черкаської та Полтавської областей, громадська організація «Рада конкурентоспроможності Черкащини», міжнародні фонди, керуючі компанії проектів, міські ради

Інше: