Технічне завдання

1.3 Створення комфортних та безпечних умов проживання населення

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 

Експлуатаційна артезіанська свердловина глибиною 165м для водопостачання господарсько-питних потреб населення с.Штомпелівка Хорольського району, Полтавської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Державна стратегія регіонального розвитку.

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток. Завдання: забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Стратегія розвитку Полтавської області на пеірод до 2020 року. Завдання: 1.3.Створення комфортних та безпечних умов проживання населення

 

3. Мета та завдання проекту

 

Покращення соціально-побутових умов шляхом надання комунальних послуг, зокрема організація мережі водопостачання для частини мешканців нашої територіальної громади

4. Територія, на яку проект матиме вплив

 

Частина населення с.Штомпелівка

5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

 

435 осіб

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

 

1.Відсутність якісної питної води внаслідок зношеності існуючої системи водопостачання та відсутності сітки водогону в переважній більшості житлових будинків на території громади.

2. Відтік молоді з села у зв’язку з незадовільними умовами проживання.

3.Низький рівень санітарно-гігієнічної  культури населення, прямо пропорційно зниженню якості питної води підвищився ризик захворюваності населення.

 

7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

Система якісного водопостачання, кращі  соціально-побутові умови проживання, підвищення соціально-гігієнічного рівня; зниження показників захворюваності населення пов’язаних з вживанням неякісної

питної води; можливість використання сучасної побутової техніки; полегшення ведення домашнього господарства.

8. Основні заходи проекту

 

1. Визначити ряд організацій, які можуть виконувати  роботи по  артезіанської свердловини та насосної станції;

2. Укласти договір на будівництво;

3.Провести всі роботи по будівництву артезіанської свердловини глибиною 165

метрів:провести роторне буріння свердловини, здійснити кріплення свердловин; установити фільтри; провести хімічний і бактеріологічний аналіз води; забезпечити благоустрій та озеленення санітарної зони

9. Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)

 

З липня  2015 по жовтень 2015 року

10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Разом

780,16

ДФРР-580,16

Районний бюджет-200,00

 

 

780,16

11. Джерела фінансування проекту

 

Державний фонд регіонального розвитку, районний бюджет

12. Учасники реалізації проекту та їх функції

 

Штомпелівська сільська рада Хорольського району,  Хорольська райдержадміністрація,  ТОВ „Оріон-молоко“

13. Інша інформація щодо проекту (за потреби)